De Morgenster

Waar leef je van?

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De morgendienst op zondag 5 maart in De Morgenster wordt geleid door ds. Piet van Die. De 40-dagentijd is ook de vastentijd. Vroeger hoorde je alleen in de Rooms-katholieke kerk van de vastentijd, maar daar steeds minder en onder protestanten steeds meer! Jesaja 58 spreekt ook over vasten, maar bij hem gaat het om iets anders dan de onthouding van eten of drinken.

Hij hoorde de Stem van God vooral spreken over rechtdoen aan anderen. Dat lijkt me in het zicht van de verkiezingen op 15 maart eigenlijk wel een actueel thema. Nederland lijkt verdeelder dan ooit. Misschien ook wel over de vraag hoe wij recht doen aan elkaar. Het thema: Waar leef je van?

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Marieke Bakema
Pianist: Ferdy van den Bos
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 91: 1,5 en 6
 • Over de dienst
 • Als gebed van ontferming: Lied 547: 1-3
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’ (mel. Lied 215)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 58, 1-9
 • Zingen: Lied 537: 1 en 2
 • Lezing: Matteüs 4,1-11
 • Zingen: Lied 898: 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging: Waar leef je van?
 • Meditatief pianospel
 • Zingen: Lied 993: 1-4
GEBEDEN EN GAVEN
 • Gedachtenis Trijntje Maria Klootwijk – van Gemert
 • Zingen: Lied 904: 1 en 5
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 542: 1-4
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714