De Morgenster

Een stem? Van God?

Geschreven door Ds. Ries van der Zouwen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

JacobsladderDe morgendienst in De Morgenster wordt zondag geleid door ds. Ries van der Zouwen. Een stem? Van God? Eerlijk gezegd word ik er altijd een beetje ongemakkelijk van, mensen die de stem van God hebben gehoord, ‘loud and clear’. Lui die elke dag door God worden toegesproken, terwijl ik me soms een ik-weet-niet-wat zoek om iets van Hem te ervaren.

En ook: Haakt zoiets niet aan een hopeloos verouderd Godsbeeld, van de man - hoog boven in de hemel - die de regie heeft over het leven. Hier wat schenkt, daar wat neemt, iemand eens wat toefluistert en voor de ander stoïcijns stil blijft. Met deze vragen in het achterhoofd, luisteren we naar het verhaal van Jacob, die zijn hoofd ter ruste legt op een steen. En dan: engelen naar boven en omlaag op een ladder. Een wonderlijk en wonderschoon verhaal.

Liturgie

Voorganger: Ds. Ries van der Zouwen
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Cootje van der Zwaan
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: psalm 119 : 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen
 • Projectlied ‘De zon komt op’
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 28 : 10 – 22
 • Zingen: Lied 314 : 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: lied 91a
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: lied 416
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714