De Morgenster

Levende woorden

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

woordenIn de morgendienst op zondag 19 maart in De Morgenster gaat ds. Piet van Die voor. Blikken kunnen doden, zeggen we weleens. Dat geldt ook voor woorden. Je kunt woorden spreken die zaken doodslaan of mensen kwetsen, maar je kunt ook helende woorden spreken, woorden die doen opleven. We zien ze teug in de lezingen van vandaag, in het bijzonder het gedeelte dat extra belicht zal worden: Lucas 11:14-28. Jezus spreekt bevrijdende woorden, maar hoe reageren de omstanders? Niet alleen met blikken die kunnen doden, maar ook met woorden die vergiftigen. Het thema: Levende woorden.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Ilse Joan van Engelen
Pianist: André Vogel
Kindernevendienst: groep 1-8 
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 25: 7-10
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Efeziërs 5, 1-9
 • Zingen: Lied 612
 • Lezing: Lucas 11,14-23
 • Zingen: Lied 538: 1 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Levende woorden
 • Meditatieve pianomuziek: Prelude en fuga in C van J.S. Bach
 • Zingen: Lied 974
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 544: 1,2 en 5
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714