De Morgenster

Meer dan genoeg

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

vijf broden twee vissenDs. Piet van Die gaat op 26 maart voor in de morgendienst in De Morgenster. In deze doopdienst lezen we een bekend verhaal: van de wonderbare spijziging. We lezen de versie van Johannes in hoofdstuk 6. Het is een centraal verhaal in het evangelie. Dat leid ik af uit het feit dat niet alleen alle vier de evangeliën een versie van dit verhaal hebben (dat is al niet vanzelfsprekend), maar Matteüs en Marcus hebben er elk zelfs twee! Het thema: Meer dan genoeg.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Creative
Lector: Louis Lodder
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’ (mel. Lied 215)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Johannes 6, 1-15
 • Zingen: Lied 546: 1, 4 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Meer dan genoeg
 • Meditatieve muziek6
 • Zingen: Lied 839
DE DOOP
 • Creative: Ik zal er zijn
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Wens van de ouders9
 • Doopgebed
 • Doop
 • Zingen: Lied 780
 • Vraag aan de gemeente
 • Aanbrengen van de duifjes met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 781
 • Overhandiging geschenken
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Kort filmpje
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 42512
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714