De Morgenster

Zondag 2 april in De Morgenster

Geschreven door ds. C.A. Streefkerk. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de morgendienst van zondag 2 april gaat ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht voor in De Morgenster. Van harte welkom.

Liturgie

Voorganger: ds Kees Streefkerk
|Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Antif.535f - Psalm 43:1.5 - Antif.535f
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’
 • Gebed van de zondag
 • 1e Lezing: Exodus 14,15-31
 • Zingen: Lied 605
 • 2e Lezing: Johannes 8,46-59
 • Zingen: Lied 333
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 653 : 1.7
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 422
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714