De Morgenster

Omvorming!

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

bloembolDe morgendienst van zondag 9 april in De Morgenster wordt geleid door ds. Piet van Die. We lezen Exodus 15:27-16:7, Filippenzen 2:5-11 en Johannes 12:12-24. De nadruk zal liggen op het laatste. We horen hoe Griekse bezoekers in Jeruzalem Jezus weleens zouden willen ontmoeten. Wat zien ze in Hem? Misschien waren ze onder de indruk van de populariteit van Jezus. Maar Jezus reageert op een wonderlijke manier. Misschien niet zoals de Grieken hadden verwacht. Als Hij zijn kaarten op tafel legt, spreekt Hij wel over glorie, maar over glorie die komt via nederigheid en dood. Het gaat over wat je in veel religies tegenkomt: wil er iets nieuws ontstaan, dan moet er eerst iets afsterven. Het thema:  Omvorming.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Jolijn van Eersel
M.m.v.: Muziekgroep ‘Sign of Light’
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied:
 • Lied 535g; Psalm 118: 1,8 en 9; Lied 535g
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’ (mel. Lied 215)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Johannes 12, 12-27
 • Zingen: Lied 554
 • Uitleg en verkondiging: Tijd kan knieën buigen
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 556
GEBEDEN EN GAVEN
 • Gedachtenis Aaltje Sietske van Beekhuizen-Krol
 • Zingen: Lied 753: 1-3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 385
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Tijdens de uitdelingen: Sign of Light, Lied 598, Lied 895, Lied 117d
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 552
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714