De Morgenster

Paaswake zaterdag 22 uur

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kruisje op voorhoofdIn de Paaswakedienst (De Morgenster, zaterdag 15 april 22.00 uur) gaan we vanuit het duister naar het licht van Pasen. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. We lezen verhalen van uitredding uit Oude en Nieuwe Testament. En vooral: het Paasevangelie klinkt! De Heer is opgestaan! De Paaswake is ook de dienst waarin wij onze doop gedenken. Daar hoort een ritueel bij. Ieder krijgt de gelegenheid met water uit de doopvont een kruisje op zijn/haar voorhoofd te tekenen.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan              
Hoboïste: Jolanda van Blijderveen
 
OPENING
 • Allen staan en zingen: Psalm 134
 • Inleiding op de dienst
DE LEZINGEN
 • De schepping: Genesis 1, 1- 2, 3
 • Zingen: Lied 266
 • De uittocht: Exodus 14, 5-22
 • Zingen: Lied 151 
 • De terugkeer uit de ballingschap: Jesaja 55
 • Zingen: Lied 382
DE VERKONDIGING VAN DE VERRIJZENIS
 • Zingen: Lied 598
 • Het verhaal de verrijzenis wordt gelezen: Matteüs 28:1-10
DE INTOCHT VAN HET LICHT
 • Lied 139d
DE LOF VAN HET LICHT
 • Zingen: Lied 600
DOOP EN DOOPGEDACHTENIS
 • Zingen: Lied 42: 1 en 3
 • verzaking en geloofsbelijdenis
ZENDING EN ZEGEN
 • Zingen: Lied 633

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714