De Morgenster

Bij de morgendienst van 29 oktober in De Morgenster

Geschreven door Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zingend geloven door de eeuwen heen.

Sign of light3.JPGDeze themadienst staat in het teken van Sela-liederen. Dat zijn nieuw geschreven liederen voor de kerk van nu. Zij willen een moderne voortzetting zijn van de liederen die in de Bijbel en in de vroege kerk gezongen werden. Die liederen speelden een belangrijke rol om de verbondenheid in het geloof, de lofzang en de aanbidding tot gehoor te brengen. Een groep muzikanten/zangers uit onze gemeente is net begonnen met een nieuwe band en heeft een aantal Sela-liederen ingestudeerd voor deze dienst. Het leek ons een goed idee om in deze dienst de nieuwe liederen van Sela te laten horen en dan ook verschillende liederen uit de Bijbel te lezen: psalmen, lofzangen en dankliederen. Thema van de dienst is: Zingend geloven door de eeuwen heen.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Liturgie:

Voorganger: Ds. Birke Rapp

Lector: mensen van Sign of Light

M.m.v.: Sign of Light

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Sela: Breng ons samen
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • ….. afgesloten met: Lied 657: 1 – 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 104: 1 – 12, 24, 33- 34
 • Lezing: Exodus 15: 1, 7 – 11, 20 – 21
 • Luisterlied Sela: Ik zal er zijn
 • Lezing: Lucas 1: 46 – 52 de lofzang van Maria
 • Lezing: Lucas 24: 52 en Kolossenzen 3: 16, de lofzang van de eerste Christenen na de opstanding
 • Zingen: Lied 117d (5x met gemeente)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: Lied (Sela): Jezus liefde voor mij (gemeente zingt vanaf 2e keer refrein het refrein mee)
 • Al wat ik ben.JPG

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Dieuwertje Verhoek – Klooster
 • Zingen: Lied 801: 1, 2 en 5
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied Wacht op de Heer: voor het gebed een intro op gitaar en 1x gezongen. Daarna na elke voorbede als acclamatie 1x)Wacht op de Heer.JPG
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor jeugdwerk
 • Slotlied (Sela): Gebed om zegen (met gemeente)

       

 • Zegen
 • Als naspel het lied (Sela): Heer, wijs mij Uw weg.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714