De Morgenster

Bij de avonddienst van 1 nov 19.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

GKW.JPGDankdag voor gewas en arbeid.

Vlinder4.JPG

Op deze avond ga ik het anders doen dan u gewend was. De preek is een stuk korter en het uiten van dankbaarheid aan de Gever krijgt meer ruimte. Ook zal ik er gemeenteleden bij betrekken. We lezen in ieder geval Psalm 144.

Het thema is: Tel je zegeningen.

Piet van Die.

 

Liturgie voor Dankdag

 

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)

        Lied van inkeer.JPG

 • Bemoediging en groet

          v: Ons begin is in de naam van de levende God

          a: die liefde is en grond van ons bestaan

          v: die genadig is en ruimte geeft

          a: die ons verlicht en draagt.

          v: Vrede zij u.

          a: De wereld zij vrede. Amen.  

 • Aanvangslied: Psalm 67:1 en 3

INLEIDING

 • Gebed
 • Verspieders van het goede leven (1)
 • Zingen: Lied 712:1
 • Verspieders van het goede leven (2)
 • Zingen: Lied 712:3
 • Verspieders van het goede leven (3)
 • Zingen: Lied 712:4
 • Lezing: Psalm 144
 • Overdenking: Tel je zegeningen
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 984
 • Verspieders van het goede leven (4)
 • Zingen: Lied 978:1
 • Verspieders van het goede leven (5)
 • Zingen: Lied 978:3
 • Verspieders van het goede leven (6)
 • Zingen: Lied 978:4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden
 • : ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)

       Zo bidden en zingen wij.JPG

 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Diaconie (GKW)
 • Slotlied: Lied 719, 1, 3 en 5
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Geschakeld Kerkenwerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714