De Morgenster

Bij de morgendienst van 5 nov in De Morgenster

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Geven.JPGGaven delen

Deze dienst staat in het teken van het werelddiaconaat en het nieuwe Sterproject. In het afgelopen jaar ondersteunden we kerken in het Midden-Oosten. Daar kijken we even op terug. De nadruk ligt op het komende project: Dutch Water – een project voor schoon water in Afrika. We lezen 2 Korintiërs 9. Daarin horen we hoe Paulus doet aan geldwerving voor de armlastige gemeente in Jeruzalem. Dat was voor hem geen bijkomende zaak. Het had alles te maken met het hart van het geloof. Het thema: Gaven delen

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. P. van Die

Organist: Geert Ouweneel.

Lector: Louis Lodder

Pianist: André Vogel

Soliste: Christel de Bruijn

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 72a (refrein: eerst soliste, daarna allen; soliste: coupletten; gemeente: refrein)
 • Over de dienst
 • Filmpjes Kerk in het Midden-Oosten:

          https://player.vimeo.com/video/205870163

          https://www.youtube.com/watch?v=9imve6rSVJY

 • Lied van ontferming: Versterk uw lijdend lichaam (op mel. van Lied 248)

                

 • Woorden van geloof, hoop en liefde
 • Loflied: Lied 704: 1 – 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 2 Korintiërs 9
 • Zingen:   Lied 993: 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging: Delen en dienen
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 388 (met piano; refrein: eerst soliste, daarna allen; soliste: coupletten; gemeente: refrein)
 • Dutch Water, door Erik Juch
 • Zingen: Lied 841: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Frans Jacobus de Later
 • Zingen: Lied 913: 1 en 4
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: lied 416
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714