De Morgenster

Bij de morgendienst van 12 nov in De Morgenster

Geschreven door Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘Jozef, de dromenkoning’

Nieuwe jas.JPG

Op deze zondag is de gezamenlijke scholendienst die om de twee jaar met de christelijke basisscholen wordt gehouden. Het thema, dat op alle scholen is behandeld, is ‘Jozef, de dromenkoning’. Onlangs ben ik bij de kinderen op de Prins Constantijnschool geweest; wij hebben gesproken over het leven van Jozef en ook waar een ieder van ons van droomt. In de kerkdienst gaan wij samen de verschillende dromen van Jozef presenteren en kijken wij waar zijn dromen hem naartoe hebben gebracht. Jozef droomt veel en zit ook regelmatig in de put. Hoe gaat dat samen? Waar is God in al deze dromen? Heeft Hij er iets mee te maken? Als het lukt, dan gaan de kinderen ook een of twee leuke liederen instuderen. Het wordt een speelse en vrolijke dienst waaraan jong en oud hopelijk goede herinneringen en dromen overhouden.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Ds. Birke Rapp

Organist: Arie de Bruijn

Lectoren: de kinderen

Pianist en zangers: André Vogel, Brenda de Bruijn en Kirsten Kuntz

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 276: 1,2
 • Over de dienst
 • Lied: Laat je droom bestaan (vetgedrukte met gemeente)

          Laat je droom bestaan.JPG

 • Gebed om ontferming
 • Lied 218: 1,2,4,5

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • We horen en zien het verhaal van Jozef:

Gesprek  met  Jozef over zijn mantel en dromen en over Jozef in de put

 • Zingen: Lied 166b: 1

Gesprek met Jozef over Potifar, de gevangenis en Jozef die dromen kan uitleggen

 • Zingen: Lied 166b: 2,3

Gesprek met Jozef als onderkoning van Egypte

 • Zingen: Lied 166b:4,5

De dominee vertelt over dromen

 • Lied: Jozef had een jas (vetgedrukte met gemeente)

           Jozef had een jas.JPG

           Jozef had een jas2.JPG

 • Zingen: Lied 704:1,2,3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed
 • Gezongen Onze Vader: Lied 371
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 423:1,2,3
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714