De Morgenster

Bij de morgendienst van 19 nov in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Toekomstdromen.

TDromen.JPG

Het zijn deze weken de laatste weken van het kerkelijk jaar. Een tijd van terugkijken en vooruitkijken, van je oriënteren op het heden en de toekomst. Vaak klinkt in deze weken het thema 'Voltooiing', niet voltooiing als afsluiting, maar als verwachting van Gods toekomst.

Over de toekomst ontvingen profeten visioenen. En wij kennen het verlangen en onze dromen van een toekomst waar vrede en recht zullen zegevieren. We lezen vanmorgen Daniël 7:1-18, Efeziërs 5:6-14 en Johannes 12:44-50. Het thema is: Toekomstdromen.

 Ds. E.A. Visser

!Om 12.00 uur Uitslaapdienst m.m.v. Creative. Het thema: dat ik  je mis’!

Liturgie:

Voorganger: Ds. E.A. Visser uit Alblasserdam

Organist: Henk Groeneweg.

Lector: Wilma Kuntz.

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (response gemeente: Lied: 301a)
 • Loflied: Lied 305 : 1, 2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Daniël 7 : 1 – 18
 • Zingen: Lied 313 : 3 en 4 ‘Een rijke schat ..
 • Lezing: Efeziërs 5 : 6 – 14 en Johannes 12 : 44 - 50
 • Zingen: Lied 600 : 1, 2, 4 en 5 ‘Licht, ontloken ..
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Be thou my vision’(melodie liedboek 263)

          We zingen deze Nederlandse tekst:

          Be thou my vision.JPG

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente: Lied 368j)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714