De Morgenster

Bij de morgendienst van 26 nov in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De droom van Jakob

Deze  zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In vele diensten in het land worden op deze zondag de overledenen herdacht in het licht van Gods liefde die geen grenzen kent. In onze kerk worden de namen van de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar voorgelezen en met het ontsteken van een kaarsje aan de Paaskaars herdacht. Daarna is er gelegenheid voor iedereen om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken om een geliefde overledene te gedenken. De dienst staat in het teken van herinnering, verdriet en troost en wordt dit jaar omlijst door de medewerking van een gelegenheidszanggroep en pianomuziek.

De schriftlezing van deze zondag staat in Genesis 28 en gaat over de droom van Jakob en de verrassende ontmoeting met God op het moment dat hij het heel erg moeilijk heeft.

Ds. Birke Rapp.

Liturgie:

Voorganger: Ds. B. Rapp en Ds. P. van Die

Organist: Arie de Bruijn.

M.m.v.  : Willem Vlot en een gelegenheidszanggroep

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 103: 1, 5, 6 en 7
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (response gemeente: Lied 301a)
 • Loflied: Lied 657

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 28, 10-22
 • Zingen:   (zangroep) Lied 815: 1, 2 en3
 • Overweging: De droom van Jacob
 • Meditatieve pianomuziek: Reminiscence (‘Herinnering’) - Johannes Bornlöf
 • Zingen: Ik zie een hemel opengaan (mel. Lied 512)

                         Ikzie dehemel open gaan.JPG

GEDACHTENIS

 • Inleiding
 • Zingen: Lied 728
 • We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars.
 • Zingen: Lied 458 (tekst Iona), 598, 331(aangepaste tekst), 256.

               1.JPG

               2.JPG

              3.JPG

 • Gedicht: ‘Ritueel’ van Jean Pierre Rawie

                         4.JPG

 • Er is gelegenheid voor ieder die dat wenst een kaars aan te steken voor wie leven in ons hart.
 • Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen wij: Lied 752.

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 8, 21 (a,v,m,v,m,a)
 • Zegen

Na afloop van de dienst is iedereen welkom in de grote zaal om elkaar te ontmoeten. Daar is koffie, thee en fris.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714