De Morgenster

Bij de morgendienst van 3 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het eerste woord in deze Adventsperiode is het woord ‘troost’. Het wordt zelfs herhaald. We horen het als we gaan lezen uit het boek Jesaja (40:1-11). Troost – we hebben het al van jongs af nodig, want je kunt je een buil vallen aan het leven. Letterlijk. Papa of mama troosten je dan. Maar ook later heb je troost nodig. Niets zo erg als troosteloosheid. Zit de wereld vaak niet zo in elkaar? Wat is dan troost? Waar kun je het halen? Jesaja wijst ons de weg. Het thema: Ik zorg voor jou.

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Ds. P. van Die

Organist: Henk Groeneweg

Lectoren: Marieke Bakema en Erik Andeweg

Pianist: André Vogel

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Noor en Lotte Tillema

          Gedicht:

          Ik steek het eerste kaarsje aan,

          een licht van ‘Ik zorg voor jou

          als een herder voor zijn schapen’.

          Zo is de Heer ons altijd trouw.

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 25: 1, 2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (response gemeente: Lied 301h)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Een boek vol verwachting’

           Projectlied (met piano)

            

                      Hij troostte mensen met verdriet

                      omdat de Heer hem spreken liet:

                      ‘Als herder zorgt God ook voor jou,

                      beschermt je en hij blijft je trouw.'

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 40:1-11
 • Zingen:   Lied 439: 1, 2 en 4
 • Uitleg en verkondiging: De dans van Victor
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 839  (met piano)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Matthijs de Koning
 • Zingen: Lied 912: 1, 3 en 6
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: lied 463: 1 – 5

Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714