De Morgenster

Bij de morgendienst van 10 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Stel  je  voor….

Op deze tweede Advent lezen wij het visioen uit Jesaja 2:2-5 over het omsmeden van zwaarden tot landbouwwerktuigen. Met deze droom reageert Jesaja op de hopeloze situatie van het Jeruzalem van zijn tijd, te midden van alle spanningen met Assyrië en de omringende landen. Jesaja formuleert een verwachting die de mensen mogen hebben, als houvast en om er naartoe te groeien. Want verwachting is niet alleen maar een mooie droom van wat er ooit gaat gebeuren, maar ook een mogelijkheid om dingen om te vormen. Zijn woorden zijn nog steeds actueel voor onze wereld van vandaag. Wij mogen vrede verwachten. Het is bemoedigend om te kijken hoe het visioen van Jesaja ook vandaag leeft in kunst en samenleving. Het thema: Stel je voor…

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. B. Rapp

Organist: Arie de Bruijn

Lector: Marian van den Bos

Pianist: Mark Kuntz

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 2e adventskaars door Emma Brouwers

          Gedicht:

          Ik steek het tweede kaarsje aan,

          een lichtje als een vonk van vuur

          dat gereedschap maakt van wapens

          en vrede brengt van lange duur.

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (response gemeente: Lied 301h)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de profeet Jesaja
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Een boek vol verwachting’

           Projectlied

               

                    Niemand doet nog een ander pijn

                    en overal zal vrede zijn.

                    De mensen zijn op God gericht,

                    ze willen leven in zijn licht.

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 2: 1 – 5
 • Zingen:   Lied 1016
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 993: 1, 2, 3, 5, 6 en 7

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente Lied 368c)
 • Stil gebed
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 385
 • Nodiging

          Alles staat klaar om aan tafel te gaan, om brood en wijn/ druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’              Geest bijeen te zijn. Laat iedereen zich welkom weten en voelen

            We gaan staan

 • De lofprijzing

          v.: De vrede van de Heer zij met u

          a.: Zijn vrede is ook met u

          v.: Geef elkaar dan een teken van vrede

              (vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen: ‘De vrede van Christus met u/jou’)

          v.: Richt uw harten omhoog

          a.: Wij richten ons hart op de Heer

          v.: Laten wij de Heer, onze God, loven

          a.: want Hij is onze dankbaarheid waard!

          v.: Ja, met recht en met reden, o God, […] en zingen wij U toe:

               Lied 405: 1

          v.: Gezegend zijt Gij, onuitsprekelijke bondgenoot,

               en gezegend is hij, die komt in uw naam,

               Jezus van Nazareth, […]

               Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

                   

          v.: Zo gedenken wij dan, grote God, […]

              God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer.

          a.: Amen.

 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

          v.: Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft

          a.: Onze Vader, die in de hemelen zijt,

 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling

          Ondertussen wordt gezongen: Lied 466: 1, 5, 6, 7 en lied 459

 • Dankgebed

          a.: U danken en loven wij Vader in de hemel,

               omdat U ons de gemeenschap met uw Zoon gegeven hebt.

               Wij bidden U: laat die gemeenschap met Hem en zijn gemeente altijd sterk in ons zijn,

              opdat wij als nieuwe mensen leven, U ter eer, onze naaste tot heil.

              Amen.

 • Slotlied: 444: 1, 2, 3 en 5
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714