De Morgenster

Bij de morgendienst van 24 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

God komt dichterbij

Nog één dag en dan is het Kerst. Nu we zo dicht bij Kerst zijn, stappen we over van de Jesaja-lezingen naar het Lucasevangelie waarin het allemaal gaat gebeuren: de engelen, de herder, de stal en het kind. Maar eerst horen we hoe Maria bezoek krijgt. De engel Gabriël staat bij haar op de stoep. ‘Gabber van God’ betekent Gabriël. De lezing is Lucas 1:26-38. Het thema is: God komt dichterbij.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

Lector: Cootje van der Zwaan

M.m.v: André Vogel

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 4e adventskaars door Thijs Filippo

          Gedicht:

           Ik steek het vierde kaarsje aan,

           een lichtje van een jonge vrouw

           die een zoon van God zal krijgen

           een Koningskind voor mij en jou.

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet

           v: Ons begin is in de naam van de levende God

           a: die liefde is en grond van ons bestaan

           v: die genadig is en ruimte geeft

           a: die ons verlicht en draagt.

           v: Vrede zij u.

           a: De wereld zij vrede. Amen. 

 • Aanvangslied: Psalm 19:1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming (response gemeente: Lied 301h)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Een boek vol verwachting’
 • Projectlied (met piano)

         

                    Er komt een koning op de troon

                    van David, want hij is zijn zoon.

                    God laat zich vinden in een kind

                    waarmee een nieuwe tijd begint.

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 1, 26-38
 • Zingen: Lied 443
 • Uitleg en verkondiging: Een fresco
 • Meditatieve pianomuziek: Avé Maria
 • Zingen: Lied 473

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis: Agnes Kooij
 • Zingen: Lied 466: 1 en 3 (uit het oude Liedboek)

          Als God, mijn God, maar voor mij is,

          wie is er dan mij tegen?

          Dan werken druk en droefenis

          mij nochtans tot een zegen;

          dan waakt alom een eng'lenwacht,

          dan zie ik sterren in de nacht

          en bloemen op mijn wegen.

 

          Ik heb mijn God, dat is genoeg,

          ik wens mij niets daarneven.

          Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,

          is mij in Hem gegeven:

          mijn hoogste goed, mijn troost in smart,

          het enig rustpunt van mijn hart,

          mijn eeuwig licht en leven.

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente Lied 368c)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 435
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714