De Morgenster

Bij de kerstwake om 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘…als in de nacht de morgenster…’

In de Kerstwake is de toon meer ingetogen dan bij andere kerstvieringen van deze avond. Het is een wake. We zetten ons als het ware naast de herders die ook de wacht hielden. We laten de adventtijd dan aan het eind van de dienst overgaan in de glorieuze boodschap van Kerst. Met een loflied zullen we dan ook de kerk verlaten. De dienst bestaat uit de lezingen van Advent en Kerst, afgewisseld met mooie liederen.

Zanger John-Peter Kuntz zal ons muzikaal versterken én voorgaan. Voor de lezingen zal de Naarden Bijbel gebruikt worden: een vertaling die zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst blijft.De dienst is vooral bedoeld voor hen die de massale en uitbundige diensten wat liever vermijden.

Piet van Die.

 Liturgie bij de Kerstwake 24 december 2017 om 23.00 uur in ‘De Morgenster’

Solist : John-Peter Kuntz

Organist : Geert Ouweneel

Lector : Annie Schep-den Boer

Voorganger : ds. Piet van Die

VOORBEREIDING

 • Stilte
 • Aanvangslied: Lied 445 (solist: 1; gemeente: 2, 3 en 4)
 • Bemoediging en groet

          v: Ons begin is in de naam van de levende God

          a: die liefde is en grond van ons bestaan

          v: die genadig is en ruimte geeft

          a: die ons verlicht en draagt.

          v: Vrede zij u.

          a: De wereld zij vrede. Amen.

 • Inleidende woorden
 • Gebed om ontferming

        …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)

         

ROND HET WOORD        

 • Eerste lezing: Jesaja 40,1-11
 • Zingen: Lied 23c: (solist: 1; gemeente: 2, 3, 4 en 5)
 • Tweede lezing: Jesaja 2, 1-5
 • Zingen: Lied 1016 (solist: coupletten; gemeente: refrein)
 • Derde lezing: Jesaja 35, 1-10
 • Zingen: Lied 608: 1 en 2 (solist:1; gemeente:2)
 • Vierde lezing: Jesaja 62, 8-12
 • Zingen: Lied 442
 • Vijfde lezing: Lucas 2, 1-20
 • Zingen: Lied 479 (solist: 1; gemeente: 2 en 4)
 • Overdenking
 • Zingen: Gezang 148
 • Geloofsbelijdenis van Nicea (staande)
 • Zingen: Lied 491 (1ste keer: solist; 2de keer: gemeente)
 • Gebeden (response gemeente: Lied 368c)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van gaven, bestemd voor Vergeten rampen.
 • Slotlied: Lied 468 (gemeente: 1, 3 en 4; solist: 2)
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714