De Morgenster

Bij de middagviering van 14 januari in De Morgenster

Geschreven door DE WERKGROEP MIDDAGVIERINGEN. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ja, u kent het vast nog wel toen we een nieuwe burgemeester van Papendrecht kregen. Hij wilde kennismaken met alle Papendrechters. Om dat doel te bereiken ging hij ging ‘een straatje om’ organiseren. Compleet met dozen vol gebak ging hij de gemeente door. Zo heeft ook de Werkgroep MiddagViering contact gezocht om in het voorbij gaande ‘straatje om’ , De Morgenster in te komen om de ‘Preek van de leek’ te houden. Hij heeft daar welwillend op gereageerd. En nu is het bijna zover. Hij heeft lang nagedacht waarover hij zal gaan ‘preken’. Maar veel mensen hebben in hun leven wel een ervaring waar ze vol van zijn, blijven. Gebeurtenissen waar je nauw bij betrokken bent geweest. Na lange tijd kun je ook meten welke gevolgen dit heeft gehad op de maatschappij. Wat is er allemaal door veranderd. Zienswijzen van mensen zijn anders geworden. Ook zijn er mensen die denken het wel te hebben begrepen maar misbruik maken van wat er niet gezegd is. Goed, het is allemaal nog wat cryptisch beschreven want wij willen uw nieuwsgierigheid prikkelen om de 14-de januari naar de MiddagViering te komen. Een goede reden om het jaar, wat betreft de MiddagVieringen goed te beginnen. Wat we u wel alvast kunnen verklappen, dat het thema is: ‘op de puinhopen van Pim’.

U moet niet verwachten dat hij ook gebak meeneemt voor alle aanwezigen maar hij zal u zeker trakteren op iets moois, iets wat u mee kunt nemen in uw hoofd om daar nog eens over na te denken, zeker in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande..

Van harte welkom.

Liturgie:

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Info over deze MiddagViering

Aansteken van de tafelkaars

Onze hulp …

Zingen: Lied 221

Lezing: Psalm 141

Zingen: Psalm 141 de verzen 5 t/m 9

De Bijbellezing is Spreuken 16

Zingen: Lied 846, vers 1, 2 en 6

Preek van de leek, met als thema: op de puinhopen van Pim.

Zingen: Lied 157a

Gebeden,  Avondgebed, Voorbeden, Gebedsstilte, Onze Vader …

Zingen: Lied 240

Zegenbede met acclamatie

Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714