De Morgenster

Bij de morgendienst van 7 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een geboren sterfgeval

Op deze zondag lezen we altijd het verhaal over de drie wijzen uit het oosten (Matteüs 2: 1 – 12). Zo ook deze keer, maar ik zal er nu het licht over laten schijnen van een gedicht van T.S. Eliot. Hij is één van de grootste dichters van de twintigste eeuw. In 1926 liet hij zich dopen. Zijn bekering veroorzaakte een groot onbegrip in de literaire wereld. Het eerste gedicht dat Eliot schreef na zijn bekering gaat over ons Bijbelverhaal. Hij maakt de pijn van het verhaal voelbaar, die tegelijk de pijn is van zijn bekering. Het thema: En geboren sterfgeval.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

Pianist: André Vogel

Soliste: Christel de Bruijn

Lector: Jolijn van Eersel

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet

 • Aanvangslied: Psalm 87
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming: Lied 299j: 1 en 2 (met piano)
 • Glorialied: Lied 299j: 3 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 60, 1 – 6
 • Zingen:   Lied 261: soliste: 2, allen: 3 en 4
 • Lezing: Matteüs 2, 1 – 12
 • Zingen: Lied 526: 1
 • Uitleg en verkondiging: Een geboren sterfgeval
 • Meditatieve muziek: : ‘A Clare Benediction’ van John Rutter, gezongen door Christel de Bruijn
 • Zingen: Lied 494

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente: lied 368c)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 501
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714