De Morgenster

Bij de morgendienst van 14 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De bruiloft van je leven

Op deze zondag gaan wij door met de traditionele lezingen voor deze tijd van het jaar: het prachtige verhaal van de bruiloft te Kana. Wat een vrolijk, haast magisch aandoend verhaal lijkt, zit vol met symboliek, zoals de wijn die voor het volle leven staat of de bruiloft die voor de relatie tussen God en de mens staat. Wat, als deze relatie bedreigd raakt? Hoe kan Jezus dan nog helpen? En wat kunnen wij doen?

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

 

Voorganger: ds. Birke Rapp

Organist: Henk Groeneweg

Lector: Marian van den Bos

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet

  

 • Aanvangslied: Lied 213: 1, 2 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming: ( response gemeente Lied 301h)

  v.: … door Jezus Christus onze Heer.

  g.: Amen.

 • Loflied: Psalm 66: 1, 3 en 7

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 285: 1 – 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 62, 1 – 5
 • Zingen:   Lied 518: 1, 2 en 6
 • Lezing: Johannes 2, 1 – 11
 • Zingen: Te Kana werd een feest gevierd

   

 • Uitleg en verkondiging: De bruiloft van je leven
 • Meditatieve muziek: : Medley van “Miracle” en “To Make You Feel My Love”
 • Zingen: God die ons aan elkaar (melodie lied 686)

      

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente: lied 368c)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 425

Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714