De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 10 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Talenten/gaven of geld - wat zou u prefereren als u de keus had? De gelijkenis over de talenten uit Matteüs 25:14-30 geeft een verrassende kijk op onze talenten. De diaconie, waarmee de dienst is voorbereid, heeft hier een prikkelende uitdaging bij bedacht.
Naast de organist zal Creative medewerking verlenen met een paar passende, nieuwe nummers uit het liedboek. Voor de activiteiten van deze gemeentezondag na de dienst: zie De Schakel nummer 12.
Birke Rapp.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Erik Andeweg
M.m.v.: Creative

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Vrede voor jou (melodie: Komt nu met zang (lied 865))
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: Lied 876,1.2.3 (+ lachen/huilen en zoeken/weten)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 8
 • Zingen: Lied 8a,1.2.3.5.6 (in canon)
 • Lezing: Matteüs 25,14-30
 • Zingen: Lied 180,1.2.3.4
 • Uitleg en verkondiging: Talenten zijn goud waard
 • Zingen: Lied 912,1.2.3.4.6

BEVESTIGING

 • Opdracht en presentatie van de nieuwe ambtsdrager Leen Kroos
 • Gebed, vragen en antwoord
 • Handoplegging en zegen
 • Zingen: Lied 686,2

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Gerritje Kuijpers-Breijer
 • Zingen: Lied 904,1.2
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Collecte en inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • We luisteren naar Creative: Droom, durf, doe en deel van Marco Borsato
 • Slotlied: Lied 978,1.3.4
 • Zegen
 • Activiteiten van deze gemeentezondag

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714