De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 17 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze vierde zondag na Pinksteren staan we stil bij de belijdenis van de apostel Paulus wanneer hij schrijft aan de Christengemeenschap in Rome: ‘Ik ben er van overtuigd... dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’ (Romeinen 8:38-39). Dat is nogal een uitspraak! Daarom komt als vanzelf de vraag op of dit voor ons vandaag nog wel herkenbaar is. Anders gezegd, of we nog wel de woorden durven te onderschrijven van Psalm 23 die we in deze dienst zullen zingen en ook lezen in een vertaling van Huub Oosterhuis: ‘Mijn herder is de Heer, mij zal het nooit aan iets ontbreken’.
Goed om vanmorgen over deze wezenlijke vraag na te denken, opdat we samen als slotlied (706) kunnen zingen: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring’.
Ds. P.H. van Gilst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Ds. P.H. van Gilst
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Aanvangslied: Lied 91a: 1, 2, 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming 
v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: Lied 985

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 344
 • Gebed van de zondag (Lector)
 • Lezing 1: Psalm 23 (Voorganger)
 • Zingen: Lied 23c: 1, 2, 5
 • Lezing 2: Romeinen 8: 31 t/m 39 (Lector)
 • Zingen: Lied 675 : 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 422

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen en bloemenbestemming
 • Gebeden   v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 839: 1, 3, 4
 • Zegen

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714