De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 24 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vanochtend zal er in De Morgenster een doopdienst plaatsvinden. De kleine Joy wordt dan ten doop gehouden. In deze dienst lezen wij de teksten uit Genesis 2 (de creatie van de mens uit aarde en water) en Matteüs 28:18-20 (de uitzending om met water te dopen). Het wordt een vrolijke dienst waarin Sign of Light het lied ‘Doop’ van Sela zal zingen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.
LITURGIE:
Voorganger : ds. Birke Rapp
Organist      : Arie de Bruijn
Lector         : Ilse Joan van Engelen
M.m.v. Sign of Light
Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Openingslied: Breng ons samen - Sela Sign of Light: U roept ons samen als kerk van de Heer, 
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming  …. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (canon in twee groepen (bij de inzetten 1 en 2), elke groep zingt 2 keer)
 • Gebed bij de Opening van de Schriften
 • Lezing: Genesis 2: 4b-9; 15
 • Lied 825: 1 en 3 
 • Lezing: Matteüs 28: 16-20
 • Lied 362: 1 en 2
 • Overdenking: Verbonden met God

DE DOOP

 • Sign of Light: Doop – Sela
 • De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Als de dopeling binnengebracht wordt zingen we: Lied 781
 • Over de doop
 • Uitgieten van het doopwater
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Belijdenislied: Gezongen geloofsbelijdenis op de melodie van 913
 • Wens van de ouders
 • Doopgebed (ouders houden hun handen zegenend boven het hoofd van hun kind)
 • De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen
 • Doop en aansteken doopkaars
 • Vraag aan de gemeente en antwoord
 • Aanbrengen van de duif met de naam op het doopbord
 • Zingen: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 • Overhandiging van doopboek en geschenk kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor het jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (staande)
 • Zegen (gezongen amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk   

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714