De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 1 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Soms is de twijfel aan de goede afloop zo groot, dat we volstaan met het wachten op de klap. Des te groter de opluchting als er wonder boven wonder een ontsnappingsroute blijkt te zijn. Het vraagt wel moed en durf om die te nemen. Zo cirkelen om Jezus mensen die de wanhoop nabij zijn. Zal ik het wagen om mee te liften op zijn kracht? Durf ik de gok te wagen of zal Hij mij veroordelen wegens grensoverschrijdend gedrag? In deze atmosfeer ontmoeten we vandaag in het evangelie een vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies lijdt (Marcus 5: 22-43). Tussendoor loopt er ook nog een kwestie met een meisje dat op sterven ligt. Verdient zij niet de meeste aandacht? Waar ligt in het verhaal eigenlijk het accent op? Op het genezen worden of op de geneesheer? En wat is het verschil?
Daco Coppoolse.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Daco Coppoolse uit Odijk
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Ilse Joan van Engelen
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Aanvangslied: Geef mij een hart dat U met vreugde groet Psalm 119: 13,15 en 16
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming     v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
    v.: … door Jezus Christus onze Heer.
    g.: Amen.
 • Loflied: Rond het licht dat leven doet ( 287: 1,2 en 6)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 5 vs. 22-43
 • Zingen: Je hoeft niet bang te zijn (935)
 • Uitleg en verkondiging: Grensconflicten
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Jezus meester aller dingen (352: 1,2,5,6 en 7)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen en bloemenbestemming
 • Gebeden v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor JOP, landelijk jeugdwerk
 • Slotlied: Christus die u wilt tooien (938)
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714