De Morgenster

Opnieuw beginnen

Geschreven door ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op 8 januari, alweer de tweede zondag in het nieuwe jaar, gaat ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften om 10.00 uur voor in De Morgester.  We willen - met het verhaal uit Matteüs 3 over de doop van Jezus - nadenken over het kunnen maken van een nieuw begin. Kan dat eigenlijk wel: 'opnieuw' beginnen? Alvast een goed begin van 2017 gewenst.

Liturgie

Voorganger: da. A.L. v.d. Zouwen – v. Haaften
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Marieke Bakema
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: lied 18: 1 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: lied 864: 1 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 42: 1 t/m 7
 • Zingen: lied 837: 1 en 4
 • Lezing: Matteüs 3: 13 t/m 17
 • Zingen: lied 353: 1 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: lied 524: 2, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: lied 905: 1 en 5
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714