De Morgenster

Het is begonnen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De morgendienst op zondag 22 januari in De Morgenster is een ICAP-dienst: een interkerkelijke dienst met en voor verstandelijk beperkte mensen. ICAP staat voor: Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Papendrecht. We verwelkomen dus gasten in ons midden en de dienst is afgestemd op hen. Het is altijd een feest om zulke diensten te leiden! De dienst is nog eens extra feestelijk, omdat het Singelkoor meewerkt: een koor van mensen met een verstandelijke beperking.
Omdat er in deze dienst ook voor de kinderen veel te beleven is, is er voor de oudste groepen geen kindernevendienst. Voor de kleintjes wel. En om misverstanden te voorkomen: het is een dienst voor héél de gemeente. We lezen Matteüs 4:18-22; dat gaat over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. Het thema: Het is begonnen!

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg
M.m.v. Singelkoor en De Parel
Voorbereiding is.m. ICAP
Kindernevendienst: groep 1-2

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 150
 • Over de dienst
 • Singelkoor:Waar je woont; Stap voor stap
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 985

ROND HET WOORD

 • Als de jongste kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Singelkoor:Zing alle dagen; Volg het spoor
 • Lezing: Matteüs 4,18-22
 • Zingen: Lied 531
 • Uitleg en verkondiging: Het is begonnen!
 • Singelkoor:Ik leg mijn leven; Wij danken U
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Hemelhoog 88)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • De Parel: De parel; Stil maar wacht maar.
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714