De Morgenster

Zondag 29 januari in De Morgenster

Geschreven door G. Wolfert. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De heer G. Wolfert uit Utrecht gaat in de morgendienst van zondag 29 januari voor  in De Morgenster. Namens de kerkenraad van harte uitgenodigd.

Liturgie

Voorganger: Proponent G.A. Wolfert uit Utrecht
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Zingen: Lied 280: 1, 3, 5
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Uit ELB 300: “Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel”
 • Bemoediging en groet
 • v.: onze hulp is in de naam van de Heer
 • Aanvangslied: Uit: Zingende Gezegend 301: 1, 3, 5
 • “Mijn hart wacht stil op U, o Heer”
 • we gaan zitten
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 218: 1, 2, 4 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 37: 1 – 11
 • Zingen: Lied 841: 1, 2, 3
 • Lezing: Matteüs 5: 1 – 12
 • Zingen: Lied 321: 1, 4, 5, 7
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 839: 1, 2, 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis: Lydia Scholtes-Kramp en Dirk de Graaf.
 • Zingen: Lied 886
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden – Dankgebed - Voorbeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 1014: 1, 2, 3, 5
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714