De Morgenster

Woestijnen in bloei

Geschreven door ds. Henk Makkinga. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Henk Makkinga gaat zondag 11 december voor in De Morgenster.Op de derde Adventszondag, een van de zondagen waarin we onszelf voorbereiden op de komst van de Gezalfde van God, worden we deelgenoot van haast onmogelijke visioenen: woestijnen in bloei en vol waterplassen, blinden die zien, verlamden die springen als herten, oren van doven ontsloten, over voor onmogelijk gehouden vrede. En toch, dat is nou precies Advent, de tijd van hoop, van verwachten. In de dienst lezen we daarom uit Jesaja 35: 1-10, Jakobus 5:7-9 en uit het Evangelie naar Matteüs 11: 2-11.

De les van de boomstronk

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

boomstronkDs. Piet van Die gaat zondag 4 decmber voor in De Morgenster. Deze tweede Adventszondag vieren we rond een prachtig beeld van de profeet Jesaja (hoofdstuk 11): uit de stronk van een omgehakte boom schiet een nieuwe scheut op. Ik zag het dit najaar met eigen ogen bij ons aan de Vondellaan. Er waren dikke, majestueuze bomen omgezaagd. Een triest gezicht. ‘Dit wordt nooit meer wat,’ denk je. Maar een paar weken later zag je voorzichtig kleine puntjes nieuw leven uitbotten. Ik nam er een foto van. Die zal ik tijdens de preek ook laten zien. Als beeld bij de Bijbelse boodschap: de geschiedenis lijkt soms op haar eind te lopen, maar let eens op de hoopvolle tekenen.
Het thema: De les van de boomstronk.


Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Cootje van der Zwaan
Kindernevendienst: groep 1-8 

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 2e adventskaars door Noor en Lotte Tillema
 • Gedicht
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 80: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Projectlied
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Maak het mee!’
 • Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 11,1-10
 • Zingen: Lied 466: 3
 • Uitleg en verkondiging: Een nieuw begin
 • Zingen: Lied 772 (met piano)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven

DE TAFEL VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen van brood en wijn: Lied 385
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Zingen: Loof de Heer, want God is goed,
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 444
 • Zegen

Wij dragen hen met ons mee

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kaarsenZondag 20 november gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overledenen. We lezen in de dienst Genesis 50:22-26. Dat is het laatste verhaal uit de serie over Jozef. Jozef is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij vraagt zijn familie om, als God hen eenmaal roept naar het beloofde land te gaan, zijn lichaam dan mee te nemen. Ik zie daarin een diepe symboliek. Ook wij dragen onze doden met ons mee op onze weg door de tijd. Het thema: Wij dragen hen met ons mee.

Is de Reformatie mislukt?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de middagviering op zondag 6 november in De Morgenster staat de vraag centraal of de reformatie mislukt is. Wat beoogde de reformatie en is dat nog steeds van belang? Aan de hand van de vijf sola’s: Sola fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door genade), sola sriptura (alleen door de Schrift), solus Christus (alleen door Christus) en soli Deo gloria (alleen God de eer), die de reformatie kenmerken, houden we de reformatie tegen het licht. Natuurlijk zullen de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther de revue passeren. Alle reformatoren, waarvan overigens beelden staan in de kerk in Farmsum, Groningen, zetten het kerklied als voertuig voor hun gedachtegoed. De manier om het volk erbij te betrekken. Dit alles als opstapje naar het herdenkingsjaar: 500 jaar reformatie, 2017.
Een middagviering, voorbereid door leden van de Werkgroep MiddagVieringen. Welkom op 6 november om 17.00 uur in De Morgenster, dus alle reden om te gaan.

 

Wat houdt danken in?

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

In de eredienst op woensdag 2 november in De Morgenster, die in het teken staat van Dankdag voor Gewas en Arbeid, gaat Huib van der Leeden voor. Hij wil stilstaan bij de vraag wat danken eigenlijk inhoudt. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van De Morgenster en Bethhlehemkerk. Van harte welkom in deze eredienst.

Zangdienst MiddagViering ‘De Morgenster’

Geschreven door Werkgroep Middagvieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De Werkgroep MiddagVieringen van ‘De Morgenster’ organiseert op zondagmiddag 11 december om 17:00 uur een dienst die in het teken staat van de vorig jaar op 22 december overleden predikant-dichter Jaap Zijlstra. Jaap Zijlstra liet ons o.a. 19 liederen en twee teksten na in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

20161211 Zangdienst rond Jaap Zijlstra 2


 


In het Liedboek 1973 was de toen 40-jarige Zijlstra nog maar met twee liederen vertegenwoordigd. Veertig jaar later heeft deze ‘stille in den lande’ een aandeel van 19 liederen in het liedboek 2013. Aanstekelijke, innige liederen die meer aandacht verdienen en die dan ook krijgen in deze middagviering. De liederen worden tekstueel en muzikaal uitgelicht en natuurlijk gezongen. De middagviering heeft de vorm van een avondgebed. Heine Tillema is liturg en zal de toelichtingen verzorgen. Arie de Bruijn bespeelt het orgel. Van harte uitgenodigd voor deze zangdienst op zondag 11 december om 17:00 uur in De Morgenster, Muilwijckstraat 1, 3353 VD, Papendrecht

Liturgie

liturg: Heine Tillema
organist: Arie de Bruijn

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Stilte
 • Openingswoorden 
 • Avondlied lied 646
 • “Psalmengebed” / Liedmeditaties
 • Lied 31a toelichting, zingen 
 • Lied 357 toelichting, zingen
 • Lezen: Herfst (blz. 1145)
 • Lied 389 toelichting, zingen
 • Lied 687 toelichting
 • Lied 459 toelichting, zingen
 • Korte inleiding op de lezing
 • Lezing: Jesaja 42, 1-7
 • Moment van inkeer en verstilling
 • Lofzang van Simeon
 • Lied 159a
 • Gebeden
 • Liedboek, blz. 1488
 • Avondgebed
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Lied 687
 • Zegenbede

Hier durven wij te dromen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

doopDe morgendienst op zondag 27 november in De Morgenster wordt geleid door ds. Piet van Die. Het is weer Advent! We mogen toeleven naar Kerst. Altijd weer een bijzondere tijd. Deze zondag is nog eens extra bijzonder, omdat er vier kindjes gedoopt zullen worden. U leest daarover in de wijkberichten. De lezing van deze zondag is: Jesaja 2:1-5, een bekend gedeelte waarin een visioen wordt onthuld. Er zal vrede komen. De volken zullen hun wapens omsmeden tot gereedschap voor goede dingen. Een hoopvol beeld in een tijd waarin we ons hart vasthouden: in wat voor wereld zullen onze kinderen opgroeien? Het thema: Hier durven wij te dromen…


Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Pianist: André Vogel
Solisten: Brenda de Bruijn en Kirsten Kuntz                                  
Lector: Erik Andeweg
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Lucca en Milan van der Velden
 • Gedicht
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 10
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Projectlied ‘Maak het mee!
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Maak het mee!’
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 2, 1-5
 • Zingen: Lied 771: 1
 • Uitleg en verkondiging: Vrede
 • Zingen: Lied 771: 2 en 3

DE DOOP

 • Lied 779: 1-5 (met piano; 1 en 2: solisten; 3, 4 en 5: gemeente)
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
 • Wens van de ouders
 • Doopgebed
 • De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen
 • Doop
 • Zingen: Lied 781
 • Aansteken doopkaarsen                        
 • Aanbrengen van de duifjes met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 782
 • Overhandiging geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer’

Geschreven door Ds. Christi Bartelink-van den Dool. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

wijsdwaasIn De Morgenster gaat zondag 13 november ds. Christi Bartelink-van den Dool voor. We lezen de gelijkenis van de tien wijze en de tien niet-wijze bruidsmeisjes uit Matteüs 25. Daarbij lezen we Spreuken 9: ‘Wijsheid begint met ontzag voor de Heer’. Voor de ouderen bekend als: ‘De vreze des Heren is het begin van wijsheid’. Eigenlijk is die regel nu veel mooier, warmer en meer als advies geformuleerd. Het gaat over de keuze die we maken, voor vandaag en morgen. Ook gaat het over het perspectief op het geheel van ons leven, op onze toekomst, op die van de wereld en op het Koninkrijk van God dat naar ons toe wil komen.

Dienen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kerk midden oostenDe morgendienst in De Morgenster op zondag 6 november, waarin ds. Piet van Die voorgaat,  is een bijzondere dienst. De schijnwerpers zijn gericht op de kerken in het Midden-Oosten. Deze hebben het zwaar. Er zijn zelfs plaatsen waar het christendom weggevaagd lijkt te worden. Elders in deze Schakel vindt u informatie van onze werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij organiseren mede deze dienst. Namens de landelijke kerk zal Feije Duim spreken. Hij kent de kerken in het Midden-Oosten van nabij. We lezen verder in de Jozef-verhalen (Genesis 41:37-46) en lezen een gedeelte uit het Marcus-evangelie (10:35-45). Het thema: Dienen.

Zondag 13 november: FAILED ?!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Uitslaapdienst FailedDat is het thema van de uitslaapdienst die op zondag 13 november om 12.00 uur in De Morgenster, Muilwijckstraat 1 in Papendrecht, gevierd gaat worden. We starten met een kop koffie of thee en gaan dan naar de grote zaal bij de kerk. De band “Creative” zorgt voor muzikale input. Komen er kinderen mee? Voor hen is er een eigen activiteit in dezelfde ruimte. We horen wat Zacheüs dacht toen hij in de boom zat om een glimp van Jezus op te vangen. Hij had zichzelf behoorlijk buiten spel gezet. Waarom klagen de mensen zo als Jezus juist bij hem wil logeren? Hoe gaan wij om met mensen die falen / foute dingen doen?

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714