De Morgenster

‘Zullen slechts weinigen gered worden?’

Geschreven door ds. Erik Schuddebeurs. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Erik SchuddebeursZondag 21 augustus gaat ds. Schuddebeurs voor in De Morgenster. ‘Zullen slechts weinigen gered worden?Ik ken mensen die moeite met deze vraag hebben. De vraag klinkt in de lezing van het evangelie voor deze zondag, Lucas 13:22-30. Jezus reageert hier nogal heftig op hen die helemaal tevreden zijn met zichzelf. Zij kennen hun plaats niet.

Eindtijd en oordeel

Geschreven door Menno Hofman. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Verhalen over de eindtijd en het oordeel. Ook populair in deze tijd. Dan komt er weer een posteractie of internetgroep waarin het naderende einde van de wereld wordt voorspeld. Alsof we dat kunnen voorspellen. Maar wat hebben die verhalen ons te zeggen?

Door de ogen van het slachtoffer

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Barmharige SamaritaanDs. Piet van Die gaat zondag 10 juli voor in De Morgenster. We lezen uit Lucas 10 de verzen 25 tot 37. Het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een overval op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Het slachtoffer ziet eerst twee mensen met een boog om hem heen lopen. Daarna ervaart hij barmhartigheid.

Met vallen en opstaan

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

vallen en opstaanDs. Annette Driebergen gaat zondag 26 juni voor in De Morgenster. Op deze morgen staan we stil bij een drempelmoment in het leven van kinderen van groep 8. Het is de zogeheten overstapdienst. Een drempelmoment, zoals dat in veel levens plaatsvindt of heeft gevonden. Afsluiten van iets dat je vertrouwd was en beginnen aan iets nieuws. Soms met spanning, soms met reikhalzend verlangen. Vier kinderen hebben meegedacht over de invulling van de dienst en zullen daar ook hun bijdrage aan leveren. We lezen psalm 121. Tienerkoor Forever o.l.v. Simone Leeuwensteijn en Creative verlenen medewerking aan de dienst.
Als thema van de dienst kozen we in de voorbereidingsgroep: Met vallen en opstaan.

Van alle kanten in het nauw

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 14 augustus gaat in De Morgenster ds. Piet van Die voor. Vorig jaar overleed schrijver Joost Zwagerman. Hij koos een weg uit het leven. Zijn laatste dichtbundel leek daar al op te wijzen. Nederland was geschokt. Hij is niet de enige. Het aantal zelfdodingen stijgt. Daartoe komt een mens niet zomaar. Soms is er geen streepje licht meer te bekennen. Een moeilijk onderwerp waarachter intens veel verdriet ligt. Een Psalmdichter kent die ervaring ook. Hij schreef erover in Psalm 88. Een donker lied. Maar wel met een adres. En: het kreeg een plaats in de liederenbundel van Israël. Door dat laatste valt toch nog licht te ontwaren. Het thema: Van alle kanten in het nauw.

De mens - goddelijk of duivels?

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 31 juli gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Hij stelt de komende tijd in diensten psalmen centraal. Deze zondag is dat Psalm 8. Het lied zingt over de grootheid van de mens. In de protestantse traditie is vaak juist het omgekeerde benadrukt: de kleinheid en zondigheid van de mens., maar de Bijbel geeft soms ook hoog op van de mogelijkheden die wij hebben meegekregen van onze Schepper. Denk dan aan de wetenschap en de techniek, hoewel wij in onze tijd juist geconfronteerd worden met de keerzijde van die grootheid. Het thema is: De mens - goddelijk of duivels?

 

Kom!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen - 17 juli - klinkt een uitnodiging: Kom! Het woord komt uit de mond van Jezus als hij mensen oproept om hun zorgen bij hem achter te laten. Er klinkt een belofte: 'ik zal rust geven'. Dat klinkt verleidelijk genoeg, want in onze drukke wereld kunnen we daar erg naar verlangen. Zeker in vakantietijd! We staan stil bij de betekenis van die boodschap, want of Jezus nu bedoelt dat je bij hem ontspanning vindt? In de dienst zal belijdenis worden gedaan. De geloofsleerling wordt ook gedoopt. Een bijzonder moment voor haar én voor ons als gemeente nu we haar in ons midden welkom heten! Ik zou zeggen: KOM!

God zien en dan?

Geschreven door Konrad Jenner. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

MozesDeze vraag stellen wij elkaar in deze morgendienst. Drie verhalen uit het Oude Testament bepalen ons direct en nadrukkelijk bij deze vraag: Genesis 32:25-31, Exodus 25:16-22 en Leviticus 16:1-2+11-14. Een ander - Nieuwtestamentisch - verhaal, Johannes 14:7-14, doet op een andere manier hetzelfde. Genoemde verhalen vormen de leidraad voor uitleg en prediking. We zoeken in de verhalen een blijde boodschap en een geloofsconcept dat een grondslag is voor ons geloof en vertrouwen in God. Onontkoombaar komt ook in deze viering van het Woord de vraag aan de orde in welke God wij geloven en in welke hoedanigheid wij Hem dienen.

26 juni: overstapdienst in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen is er in De Morgenster een overstapdienst, bedoeld voor tieners die de basisschool verlaten en de wereld van de middelbare school binnenstappen. In de kerk is dat een overstap van kindernevendienst naar jeugdkerk. Een mooi moment om te markeren als drempel in de tijd. Het is tenslotte een stap naar meer zelfstandigheid. Van ouders vraagt deze overgang iets meer loslaten. En wees eerlijk: wie kent niet zo'n moment, waarop je een overstap maakt? Als eigen keus of gedwongen door omstandigheden. Zo'n overstap gaat nooit van een leien dakje, het is altijd Met vallen en opstaan.  Dat is dan ook het thema van de dienst. Wat een geluk dat we in de Bijbel woorden lezen van nabijheid van God, hoe het leven ook gaat. Tienerkoor Forever, de band Creative en organist Henk Groeneveld zorgen voor de muziek. Van harte uitgenodigd!

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714