De Morgenster

Wat een vader! / dienst voor peuters en kleuters

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmiddag om 17.00 uur is de kerk terrein voor peuters en kleuters. Deze kerkdienst is speciaal voor hen: met liedjes, verhalen, muziek en woorden die op hun leeftijd zijn afgestemd. Het thema van de dienst was niet zo moeilijk te vinden. Het is tenslotte Vaderdag. We denken na over vaders en vooral over die heel bijzondere Vader: God. Van hem zeggen we dat hij Vader van alle mensen is. Muzikale begeleiding is er door een drietal jongeren van Creative. Van harte uitgenodigd!

Hemels! - Uitslaapdienst

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We zijn op weg naar Hemelvaartsdag, de meest onbekende Christelijke feestdag. En dat terwijl de hemel tegelijk tot onze verbeelding spreekt. Soms zien we iets van de hemel op aarde. Die uitdrukking staat vrijwel altijd voor een prachtige ontdekking. In de uitslaapdienst gaan we letterlijk op zoek naar hemelse sferen. Aan het eind van de dienst kijk je met nieuwe ogen uit naar Hemelvaartsdag, daar zijn we van overtuigd. Voor wie het concept van de uitslaapdienst niet kent: het is een laagdrempelige, creatieve en interactieve dienst. De muziek wordt verzorgd door Creative. Welkom! En .... neem je smartphone mee!

Bij de paasdienst in De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘Wees maar niet bang!’ - hoe vaak zullen ouders dat tegen hun jonge kinderen zeggen? Pakweg 50 jaar later zijn de rollen soms omgekeerd: dan moeten kinderen hun ouders geruststellen en troosten als zij dement zijn of opzien tegen de dood. Tussen dat begin en einde blijven angst en onrust vaak onze kenmerken. Dat is althans wat de hemel meteen opvalt aan ons stervelingen. ‘Wees niet bang!’ – hoeveel keer staan die woorden namelijk niet in de Bijbel? Ook in het verhaal van de opstanding. Als het licht van Pasen opgaat, blijkt hoe schichtig wij zijn. De opstanding van Christus plaatst de hele wereld in een ander licht.
Het thema: Wees niet bang!

ds. Piet van Die

 

Middagviering 6 april De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De kruisweg bidden
Wie wel eens in een rooms-katholieke kerk komt - voor de meeste protestanten is dat tijdens de vakanties in het buitenland - heeft gezien dat er langs de lange wanden van het schip vaak zogenaamde kruiswegstaties te zien zijn. Het zijn afbeeldingen van de weg die Jezus aflegt vanaf het moment dat hij door Pilatus wordt veroordeeld tot het kruis en daarna van zijn kruisafname en graflegging. De bedoeling is dat je, langzaam gaande de afbeelding, je kunt inleven in wat Jezus geleden heeft en na iedere statie een couplet zingt of het ‘Stabat Mater’ bidt. Ook hier in de plaatselijke rooms-katholieke kerk is een schitterende kruiswegstatie als een soort aaneengeschakelde filmstrip te bewonderen.

De traditie van de kruiswegstaties stamt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Pelgrims gingen naar Jeruzalem om daar de heilige plaatsen te bezoeken. Ze probeerden aan de ‘Via Dolorosa’, de lijdensweg, te ontdekken. Om niet altijd naar Jeruzalem te moeten gaan, zijn er in de loop de eeuwen beeldentuinen ontstaan waar men langs kapelletjes - met daarin een natuurgetrouwe afbeelding van een omschreven lijdensmoment - kan pelgrimeren. Ook in de kerken verschenen schilderijen met de door de rooms-katholieke kerk vastgestelde veertien afbeeldingen. Dit werd dan ook wel de bijbel van de armen genoemd. De reformatie, met haar nadruk op het Woord, verdreef de veertien afbeeldingen grotendeels uit de ruimte van de protestantse kerken. Ondanks deze afstand van het gebruik van beelden worden er tot op vandaag door kunstenaars kruiswegstaties gemaakt van allerlei beeldmateriaal. Veelal wordt er een 15e statie aan toegevoegd: die van de ‘Opstanding’, omdat het niet alleen bij het kruis is gebleven, maar dat het kruis ook teken van hoop mocht worden. Zondag 6 april gaan we ook de kruisweg bidden, met eigentijdse schilderijen en bijbehorende teksten. Wij nodigen u allen uit om deze indrukwekkende momenten met ons mee te bidden en te zingen.
Werkgroep middagvieringen van De Morgenster

Ochtenddienst Morgenster 9 maart

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd lezen we Matteüs 21: 6-9, het verhal oover Jezus' intocht in Jeruzalem.Dit gedeelte wordt meestal gelezen op de láátste zondag van de 40 dagen, met Palmpasen, maar nu beginnen we deze belangrijke periode in het kerkelijk jaar met dit verhaal. Jezus komt Jeruzalem binnen. een menigte juicht hem toe. Lang heb ik zelf gedacht dat dit uit goedkoop enthousiasme was. Binnen korte tijd zouden ze Jezus immers laten vallen. maar ik ging het anders zien.

Het thema: Het geloof dat door Pasen heen geperst wordt.

Piet van Die

Oase

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Muzikaal zitten we goed, deze morgen: een gelegenheidskoor heeft in de afgelopen weken een aantal liederen uit het Nieuwe Liedboek ingestudeerd. Dat geeft vast een feestelijke kleur aan de dienst! Elk jaar probeer ik in een morgendienst een psalm centraal te stellen. Deze zondag lijkt me daar een mooi moment voor. Ik kies voor psalm 84, een lied vol verlangen, een lied vol bemoedigende beelden voor mensen onderweg. Ik hoop dat we door kunnen dringen tot de boodschap van de psalm, ook voor ons. Daarvoor leggen we samen ons oor te luisteren bij dit lied uit het boek der Psalmen. Het thema: Oase. 

Een leven lang leren

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Spoorzoekers, Verkenners, catechese, 2GetrWeRock … kinderen en jongeren hebben afgelopen jaar weer van alles mogen ontdekken in en aan kerk en geloof. Leren in de kerk is echter niet alleen voor wie onder de 20 jaar is. Ook wie ouder is dan 20 blijft - als het goed is - leren. Daar slaat dan ook het thema op voor deze dienst: Een leven lang leren.

In deze dienst sluiten we het catechesejaar af. Het is niet de meest gelukkige datum daarvoor, want de afsluitende catechesedienst blijkt midden in een vakantie te vallen én op de dag na Koningsdag. Ik ga er vanuit dat toch zoveel mogelijk kinderen, jongeren én ouderen de weg naar De Morgenster weten te vinden. We delen verhalen over leren in de kerk, vroeger en nu. Jongeren én ouderen komen aan het woord. We zingen met een hart vol dankbaarheid om Gods woord waaruit zoveel te leren valt. De Paksband begeleidt ons daarbij. Variatie genoeg dus. Van harte uitgenodigd!

Ochtenddienst 6 april De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Mensen hebben mensen nodig. ‘Mag ik dan bij jou?’ zingt Claudia de Breij in een gevoelig lied dat gaat over de angst om alleen te zijn. ‘Natuurlijk mag jij bij mij,’ zegt menig mens tegen de dierbare die dit vraagt. Maar er zijn situaties waarin dat niet zo gemakkelijk gaat. Jezus is daarover realistisch (Matteüs 26: 31-35). Nu zijn lijden eraan komt, zullen zijn leerlingen hem een voor een afvallen. Ze kunnen het zich niet voorstellen. ‘Ik niet’, zegt Petrus, en de andere leerlingen vallen hem bij. Het thema: Ik blijf bij jou.
Piet van Die

Doodlopend gesprek

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. We zijn met Jezus onderweg. We komen steeds dichter bij Jeruzalem. Op deze zondag staan we stil bij een gesprek met Jezus. Mattheus 22 staat vol gesprekken tussen Jezus en Schriftgeleerden en Farizeeërs. Het zijn niet de meest aangename gesprekken, er klinkt wantrouwen, achterdocht en verdachtmakingen in door.

Al voor de zoveelste keer klinkt in dit evangelie  een variant op de vraag: ‘Wie is toch deze mens?’. Wij laten ons door Jezus leren en hopen zo te ontdekken wie hij is. Toen én nu! Voor wie zich wil voorbereiden: we lezen Mattheus 22: 41-46. Het thema: Doodlopend gesprek

Met geloof kun je winnen!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

olympische spelen featJongeren zijn intensief betrokken bij de organisatie en inhoud van deze dienst. Ze bedachten het thema door zich af te vragen: ‘Wat is er actueel in deze tijd?’ We zochten samen naar relaties tussen dat thema, de Bijbel, het geloof en het dagelijkse leven. Best spannend om dat te formuleren als je 13, 14 of 15 jaar bent. Actueel in deze dagen zijn de Olympische Spelen. Het thema is dan ook gekozen met het oog daarop: Met geloof kun je winnen. In 1 Korinthe 9, 24-27 schrijft Paulus over een wedstrijd.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714