De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 24 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vanochtend zal er in De Morgenster een doopdienst plaatsvinden. De kleine Joy wordt dan ten doop gehouden. In deze dienst lezen wij de teksten uit Genesis 2 (de creatie van de mens uit aarde en water) en Matteüs 28:18-20 (de uitzending om met water te dopen). Het wordt een vrolijke dienst waarin Sign of Light het lied ‘Doop’ van Sela zal zingen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.
LITURGIE:

Bij de morgendienst van zondag 10 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Talenten/gaven of geld - wat zou u prefereren als u de keus had? De gelijkenis over de talenten uit Matteüs 25:14-30 geeft een verrassende kijk op onze talenten. De diaconie, waarmee de dienst is voorbereid, heeft hier een prikkelende uitdaging bij bedacht.
Naast de organist zal Creative medewerking verlenen met een paar passende, nieuwe nummers uit het liedboek. Voor de activiteiten van deze gemeentezondag na de dienst: zie De Schakel nummer 12.
Birke Rapp.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 27 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Allereerst verheug ik me erop in De Morgenster te mogen voorgaan.
Op deze zondag na Pinksteren, met de bijzondere naam Trinitatis, ofwel zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, lezen we Johannes 3:1-16, over het gesprek van Nicodemus met Jezus. Een intrigerend gesprek, op een bijzonder tijdstip ook, namelijk in de nacht, en dan ook over opnieuw of ‘van boven’ geboren worden, over verandering. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
ds. Henk Makkinga.
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst koffiedrinken.
Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 13 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen deze zondag een bekend verhaal: Genesis 9:8-17, over de regenboog. De zondvloed is voorbij. De wereld begint opnieuw. En God ook, want Hij sluit eenzijdig een verbond met de aarde. Sacrament van dat verbond is de regenboog.
In deze dienst zal ook nog aan een ander verbond worden gedacht: dat van twee mensen. Het huwelijk van Fred en Anja Krabbendam, dat 40 jaar geleden gesloten werd, zal alsnog gezegend worden. Meer daarover (en waarom in deze dienst?) leest u in de wijkberichten.
Het thema: Een toezegging.
Piet van Die.
Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Willem Vlot
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Na de dienst koffiedrinken met onze gasten uit Kirchspiel Nerkewitz e.o.
Van harte welkom!

Hemelvaart donderdag 10 mei om 09.00 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Gezamenlijke dienst met voorganger ds. Piet van Die. Organist is Arie de Bruijn.

Lucas is het evangelie van de vreugde. Het eindigt zelfs met vreugde: na het afscheid van Jezus keerden de leerlingen met blijdschap terug naar Jeruzalem. Beetje vreemd is dat wel: een afscheid stemt toch somber of verdrietig? Vanwaar die vreugde? Dat moet te maken hebben met het laatste dat Jezus voor hen deed: Hij zegende hen. Daarom werd de Hemelvaartsdag voor hen tot een Hemelvaartsfeest.
Het thema: Een vreugdevol afscheid.
Piet van Die.
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Bij de morgendienst van zondag 17 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze vierde zondag na Pinksteren staan we stil bij de belijdenis van de apostel Paulus wanneer hij schrijft aan de Christengemeenschap in Rome: ‘Ik ben er van overtuigd... dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’ (Romeinen 8:38-39). Dat is nogal een uitspraak! Daarom komt als vanzelf de vraag op of dit voor ons vandaag nog wel herkenbaar is. Anders gezegd, of we nog wel de woorden durven te onderschrijven van Psalm 23 die we in deze dienst zullen zingen en ook lezen in een vertaling van Huub Oosterhuis: ‘Mijn herder is de Heer, mij zal het nooit aan iets ontbreken’.
Goed om vanmorgen over deze wezenlijke vraag na te denken, opdat we samen als slotlied (706) kunnen zingen: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring’.
Ds. P.H. van Gilst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 3 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik verheug me erop om deze zondag weer in de Morgensterkerk voor te gaan en velen van jullie/u weer te ontmoeten!

In deze dienst lezen we uit Micha 4: 1-5 en uit het evangelie van Johannes 21: 15- 24. In de evangelielezing bevinden we ons op de eerste paasdag. Eigenlijk was het boek af. Hoofdstuk 20 is het slot van het Johannesevangelie. Maar er ligt nog wat, tussen Jezus en Petrus en daar wil Johannes nog over schrijven. En zo zijn we getuige van een gesprek dat zich tussen Jezus en Petrus afspeelt. Tot drie keer toe stelt Jezus die ene indringende vraag aan Simon: ‘Heb je mij lief?’ Een vraag die pijnlijk raakt aan de schaamte over de verloochening: ‘Ik ken Hem niet’.
Ds. Wijke Greydanus
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
 
Liturgie:

Pinksteren zondag 20 mei om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Genesis 11:1-9, de torenbouw van Babel en het klassieke verhaal van Pinksteren: Handelingen 2:1-24. Pinksteren is het feest van de taal: ieder hoorde in zijn of haar eigen taal spreken over de grote daden van God. Bij die talen kun je denken aan Frans, Duits en Engels, maar je kunt ook denken aan academische taal, straattaal, de taal van de jongeren, van de ouderen, gereformeerde taal, rooms-katholieke taal.
Onze eigen gemeente kent, hoewel ze klein is, ook vele talen. Hoe houd je dat bij elkaar? Het thema: Veelstemmig
Piet van Die.

Tevens afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 6 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Voor deze zondag staat een boeiende tekst op het rooster: Genesis 8:1-14. Het is het keerpunt in het verhaal van de zondvloed, waarin God de aarde laat opdrogen en herschept. Maar hoe zit het met de mens in deze lange tussenperiode, opgesloten in de ark? Het verhaal nodigt ons uit om met behulp van vogels, een zwarte raaf en een witte duif de situatie in vogelvlucht te verkennen en te ontdekken wat dat voor ons en voor onze bedreigde aarde zou kunnen betekenen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714