De Morgenster

Bij de morgendienst van 27 oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen het laatste hoofdstuk uit de Eerste Brief van Johannes. Het is misschien wel het moeilijkste hoofdstuk van de hele brief. Het is alsof iemand van ver je iets toeroept, maar je verstaat het niet helemaal: 'Wat zeg je?!' De tijd is als een kloof die het verstaan er niet gemakkelijker op maakt. Maar lezend en herlezend kan de Bijbeltekst zich gaan openen. Iets anders heeft mij daar in dit geval bij geholpen. Ik verklap nog niet wat. Maar ik hoop samen met u het Bijbelgedeelte gaandeweg te verstaan en een boodschap te horen die vandaag nog even springlevend is als toen.

Thema: Afgoden eisen die van jou

Bij de morgendienst van 13 oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

13 Oktober is het buitenlandzondag. Dat betekent dat we aandacht schenken aan onze contacten met onze zustergemeenten in Duitsland, Polen en Rwanda. Het thema zal zijn: Eenheid in Christus. We lezen een gedeelte uit de Romeinenbrief (12, 4-8) waarin Paulus spreekt over de eenheid en de verscheidenheid in de gemeente van Christus.

Bij de morgendienst van 6 Oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen door in de eerste brief van Johannes. Dit keer is 1 Johannes 4: 7-21 aan de beurt – wat mij betreft de kern van de brief. Het sleutelwoord is ‘liefde’. Johannes heeft er in zijn brief al meer over gesproken, maar wat hij erover te zeggen heeft, vindt hier zijn hoogtepunt. We komen de bekende woorden ‘God is liefde’ tegen. Overbekende én veel geci- teerde woorden. Ze zijn zo vaak gebruikt dat het soms bijna een cliché geworden is. We gebruiken die woorden zó gemak- kelijk! Hebben ze nog zeggingskracht? Wie zijn oor te luisteren legt op de tekst van Johannes, hoort de verwondering nog. Het thema: Ongehoorde liefde. 

Bij de morgendienst van 15 september 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik lees met u door in de Eerste Brief van Johannes. Toen ik de eerste keer hierover preekte, maakte ik van de preek een soort Bijbelstudie. Daar kreeg ik zoveel enthousiaste reacties op dat ik het deze zondag opnieuw op deze manier doe. Iedere kerkganger krijgt de tekst van het gedeelte op papier, en zin voor zin luisteren we naar die stem uit het verre verleden, een stem die nog steeds verrassend fris klinkt! We lezen 1 Johannes 3, 18 – 4, 6.

Het thema: Uit God geboren.

Bij de morgendienst van 20 oktober 2013

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de kindernevendienst staan in deze periode verhalen van Elia en Elisa centraal.

Het zijn prachtige verhalen over geroepen worden, verstoten zijn, over wonderlijke redding en zorgzaamheid. In deze morgendienst sluit ik daarbij aan. We vallen in het verhaal bij een uiterst vermoeide Elia. Hij heeft veel energie gegeven bij zijn pogingen om het volk Israël blijvend te winnen voor de Eeuwige. Dat heeft bijna té veel van zijn krachten gekost. Maar gelukkig staan er nieuwe mensen klaar om zijn taak over te nemen. We delen brood en wijn aan de Tafel van de Heer.

Bij de middagviering van 6 Oktober 2013

Geschreven door Werkgroep middagvieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmiddag 6 oktober is er een middagviering in het teken van Sint Franciscus. Het is een groot goed dat we in de protestantse kerk de tijd van vóór de reformatie niet vergeten. Het is het fundament waar ook wij op gebouwd zijn. Zo klinken de woorden van Sint Franciscus ook altijd nog bij ons in de kerk. We hoeven alleen maar het Liedboek voor de Kerken op te slaan bij Gezang 400 en alles wat Sint Franciscus in zich had, wordt daar bezongen. Ook dit lied zal in de viering gezongen wor- den maar met een andere tekst en in een andere zetting. Veel gedichten zullen er over en van Sint Franciscus te horen zijn, maar ook die uit zijn gedachtegoed geboren zijn. Dat gedachtegoed van hem houden we tegen het broederlijke licht en zien zo dat alles van toen, heden weer actueel is in een maatschappij die uit is op een duurzame wereld. Van hier- uit leggen we ook een lijn naar de hui- dige paus die zich naar Franciscus laat noemen.

Bij de morgendienst van 29 september

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag eindigt de Vredesweek. Landelijk zijn door het ‘Ministerie van Vrede’ allerlei activiteiten ontplooid om vrede voor het voetlicht te brengen. De Bijbel staat vol met oproepen tot vrede. We lezen er op deze morgen twee: woorden van de profeet Amos en psalm 146. Felle woorden uit de mond van de man uit Tekoa én lieflijke woorden over de vrede van de Eeuwige. Waar staan wij als het gaat om vrede? Zijn gelovigen vanzelfsprekend ook vredesactivist? Hoe dan? Het thema: Gelukkig wie vrede sticht.

Bij de morgendienst van 25 augustus 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen door in de Eerste brief van Johannes, dit keer het tweede hoofdstuk. Het is een wat langer hoofdstuk. We zullen niet alles lezen. Welk gedeelte ik zal uitkiezen, weet ik nu nog niet. Maar Johannes legt er de nadruk op dat bij het geloof een eigen levensstijl past. Het thema: Het eeuwige leven.

Piet van Die

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714