De Morgenster

Bij de Morgendienst van 29 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe weet je of er een paarse krokodil onder je bed zit voor je gaat slapen?

Ik vertel erover aan de hand van twee gelijkenissen van Jezus in Johannes 15:1-8. Over de wijnstok en de wijngaardenier en over de ranken en de wijnstok. Psalm 8 is ook nadrukkelijk aanwezig. Als aanvangslied, en omdat het Zondag Cantate (Zingt!) is, in canonvorm. In Psalm 8a, couplet 2, heb je die paarse krokodil trouwens ook! Bedenk dat de dieren in dat vrolijke couplet 5 nog niet hun bevrijdingsmars lopen, want in feite lopen ze voor de zondvloed uit die de mens aan het organiseren is. Een grandioze inzet blijft het. Ook als de mens zich nog goddelijker kan maken dan God hem al gemaakt heeft. Als-ie nou maar aan de wijnstok blijft. Thema: Een paarse krokodil onder je bed.

Ds. Jan Anne Bos.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 15 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Wat hebben wij toch een zelfredzame gemeente! Normaal schrijf ik hier iets over het karakter van de dienst, maar ik weet u niets te melden. Dat zit zo: deze dienst zal een theaterdienst zijn die wordt voorbereid door een groepje jonge gemeenteleden. Dat doen ze helemaal zelf. Pas in een later stadium zal ik erbij betrokken worden.

Piet van Die.

10.00 uur:        Ds. P. van Die. Jeugddienst.
                        Muzikale medewerking van de band Creative.
                        Kindernevendienst: groep 1 tot en met 4.
                        Na de dienst koffiedrinken.
Collecten:        Jeugdwerk; deur: kerk.

Bij de morgendienst van 8 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We zijn er op het Paasfeest al mee begonnen, maar we gaan er de komende zondagen mee door: met het lezen uit Genesis. Deze keer lezen we wat traditioneel ‘het verhaal van de zondeval’ genoemd wordt (Genesis 3). Het verhaal gaat niet over wat ooit toen en daar plaatsvond. Het verhaal gaat over wat een eeuwige waarheid lijkt over de mens: er gaapt een verschil tussen wie wij zouden kunnen zijn en wie we daadwerkelijk zijn. Wat is de oorzaak van die kloof? Het Thema: Eindelijk vrij?!

Piet van Die

!Om 12.00 uur Uitslaapdienst. 

Liturgie

Bij de morgendienst van 25 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Palmpasen is het feestelijke en vrolijke verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En toch is deze intocht zo anders dan de mensen verwachten. Een verhaal met grote spanning, waarmee de Stille Week begint. De kinderen maken in de kindernevendienst palmpaasstokken, waarin de tegenstrijdigheden van het verhaal verbeeld zijn. Zij zullen die in een feestelijke intocht laten zien. Als gemeente vieren wij deze zondag ter bemoediging en ‘ondanks alles’ gezamenlijk het Avondmaal. We doen dat in een heel mooie, gezongen versie, begeleid door een gelegenheidskoor dat de dienst ook elders feestelijk omlijst. Thema: De wereld op z’n  kop.

Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

WOENSDAG 14 MAART – BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID IN DE MORGENSTER 19.30 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bidden! Voor een gelovig mens een vanzelfsprekendheid. Of toch niet? Je zou haast zeggen dat bidden inderdaad echt iets is voor een gelovig mens. Maar dat is toch niet helemaal waar. Kijk eens naar een doorsnee gebedsgroep in een gemeente. Vaak niet meer dan een handvol volhouders. Kijk eens naar de mensen die nog naar de kerk gaan met biddag. Niet meer dan een paar handen vol. Bidden is dus blijkbaar niet zo voor de hand liggend. Eerder zou je kunnen denken dat we aan bidden onze handen meer dan vol hebben. Dat lijkt mij trouwens een mooi thema voor biddag: aan bidden heb je je handen vol.

Hartelijk welkom in deze dienst                                                   Johan Duijster.

Liturgie

Bij de morgendienst van 22 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er staat een boeiende lezing op het rooster: Genesis 6:1-4. Maar we hebben die zondag ook gasten uit Rwanda in ons midden. Voor hen wil ik ook graag ruimte vrijmaken. Of een en ander te combineren is? We zullen het zien. Het thema is: Gigant of rechtvaardige?

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de dienst van Paasmorgen 1 april 2018 De Morgenster 10.30.uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.En… mocht u paaseieren vinden… niet aankomen… die zijn voor de kinderen die na de dienst in de kerk paaseieren gaan zoeken.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Litugie:

Bij de morgendienst van 18 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het Bijbelgedeelte van deze zondag is Johannes 12: 20 – 33. Staat dit niet haaks op onze  tijdgeest? We horen over je leven willen verliezen. Maar hoe reëel is dat? Is dat niet ontzettend stom? Of juist heel goed? We zoeken ons oriëntatiepunt bij Jezus die laat zien dat het ook voor Hem niet vanzelfsprekend was. Het thema voor de verkondiging is: Hoog in nederigheid. De dienst wordt geleid door ds. Piet van Die.

Hartelijk welkom in deze dienst

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 11 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er is hier  wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen

De Veertigdagentijd geldt als een ingetogen periode. Toch is deze zondag ‘Laetare’ (Verblijdt u) een zondag die meer dan andere zondagen vooruitwijst naar de vreugde van Pasen, het feest van opstanding en leven. We lezen vandaag het mannaverhaal uit Exodus 16 en het wonder van de broodvermenigvuldiging uit Johannes 6:4-15. In beide verhalen lijkt er een tekort aan eten, maar er blijkt uiteindelijk meer dan genoeg voor iedereen, zelfs overvloed. Beide verhalen zijn een voorproefje op de toekomst. Maar het grappige is, dat dit soort wondertekenen ook nu al kunnen plaatsvinden. Vandaag kijken wij naar wat hiervoor volgens het verhaal nodig is.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714