De Morgenster

Nieuwjaarsdienst 2018 in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Bij de morgendienst om 10.30 uur in De Morgenster

 In deze dienst hoopt de heer H. van der Leeden voor te gaan.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is geen kindernevendienst.

Na de dienst Nieuwjaar wensen en koffiedrinken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Bij de kerstdienst om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen uiteraard het altijd weer betoverende kerstverhaal uit Lucas. Maar anders dan anders zal ik nu eens niet het meeste licht laten vallen op de mensen van het verhaal, maar op de dieren, meer specifiek: op de schapen waarover de herders de wacht hielden. Ook voor hen kwam het Kerstkind. Vergezocht? Misschien. Maar de Messias kwam om ‘ver te zoeken’. Het Kerstevangelie heeft zelfs impact op de dieren. Het thema: Ook voor de schapen.

Piet van Die.

 Liturgie voor Kerstmorgen 2017

Bij de morgendienst van 24 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

God komt dichterbij

Nog één dag en dan is het Kerst. Nu we zo dicht bij Kerst zijn, stappen we over van de Jesaja-lezingen naar het Lucasevangelie waarin het allemaal gaat gebeuren: de engelen, de herder, de stal en het kind. Maar eerst horen we hoe Maria bezoek krijgt. De engel Gabriël staat bij haar op de stoep. ‘Gabber van God’ betekent Gabriël. De lezing is Lucas 1:26-38. Het thema is: God komt dichterbij.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 10 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Stel  je  voor….

Op deze tweede Advent lezen wij het visioen uit Jesaja 2:2-5 over het omsmeden van zwaarden tot landbouwwerktuigen. Met deze droom reageert Jesaja op de hopeloze situatie van het Jeruzalem van zijn tijd, te midden van alle spanningen met Assyrië en de omringende landen. Jesaja formuleert een verwachting die de mensen mogen hebben, als houvast en om er naartoe te groeien. Want verwachting is niet alleen maar een mooie droom van wat er ooit gaat gebeuren, maar ook een mogelijkheid om dingen om te vormen. Zijn woorden zijn nog steeds actueel voor onze wereld van vandaag. Wij mogen vrede verwachten. Het is bemoedigend om te kijken hoe het visioen van Jesaja ook vandaag leeft in kunst en samenleving. Het thema: Stel je voor…

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Middagviering 2e advent 10 dec 2017 in De Morgenster

Geschreven door Werkgroep MiddagVieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De toekomst als breekijzer.

10dec.JPG Advent is een periode van toenemende belangstelling van gelovigen voor hun geestelijke bagage. Reden daarvan is dat onze dagelijkse beslommeringen ons met geloof en al onder sneeuwen.  Met name het thema toekomst is zo veelomvattend. Zeker als die als bedreigend wordt ervaren. Dat is meer dan in de morgendiensten aan bod kan komen.Over het thema ‘Toekomst’ zegt de Bijbel soms stevige taal, maar daar moeten we niet van wakker liggen: we kijken ook dagelijks het journaal, kijken naar onze sciencefiction films of spelen de desbetreffende games.

Bij de morgendienst van 31 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het doek gaat dicht

We lezen het verhaal van Simeon en Hanna in Lucas 2:22-40. Maar nu zal ik de camera eens richten op het slot. Na het hoogtepunt van Kerst en de gang naar Gods tempel, keren Jozef en Maria terug naar Nazaret. Daar zal Jezus opgroeien. Maar de evangeliën zullen de dertig daaropvolgende jaren niet beschrijven. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Lucas wijdt er één regel aan: vers 40. Op die regel laten we deze zondag eens alle aandacht vallen. Het thema: Het doek gaat dicht.

Piet van Die.

 

 

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de kerstwake om 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘…als in de nacht de morgenster…’

In de Kerstwake is de toon meer ingetogen dan bij andere kerstvieringen van deze avond. Het is een wake. We zetten ons als het ware naast de herders die ook de wacht hielden. We laten de adventtijd dan aan het eind van de dienst overgaan in de glorieuze boodschap van Kerst. Met een loflied zullen we dan ook de kerk verlaten. De dienst bestaat uit de lezingen van Advent en Kerst, afgewisseld met mooie liederen.

Zanger John-Peter Kuntz zal ons muzikaal versterken én voorgaan. Voor de lezingen zal de Naarden Bijbel gebruikt worden: een vertaling die zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst blijft.De dienst is vooral bedoeld voor hen die de massale en uitbundige diensten wat liever vermijden.

Piet van Die.

 Liturgie bij de Kerstwake 24 december 2017 om 23.00 uur in ‘De Morgenster’

Bij de morgendienst van 17 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bloemen in de woestijn

We zijn al een heel eind op weg naar Kerst. De dromen van Jesaja worden steeds mooier en indringender. Vanmorgen horen we over een woestijn die gaat bloeien. Juist nu er minder kleur te vinden is in de natuur en de dagen donkerder worden, is dit een mooi thema: Bloemen in de woestijn.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 3 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het eerste woord in deze Adventsperiode is het woord ‘troost’. Het wordt zelfs herhaald. We horen het als we gaan lezen uit het boek Jesaja (40:1-11). Troost – we hebben het al van jongs af nodig, want je kunt je een buil vallen aan het leven. Letterlijk. Papa of mama troosten je dan. Maar ook later heb je troost nodig. Niets zo erg als troosteloosheid. Zit de wereld vaak niet zo in elkaar? Wat is dan troost? Waar kun je het halen? Jesaja wijst ons de weg. Het thema: Ik zorg voor jou.

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 26 nov in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De droom van Jakob

Deze  zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In vele diensten in het land worden op deze zondag de overledenen herdacht in het licht van Gods liefde die geen grenzen kent. In onze kerk worden de namen van de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar voorgelezen en met het ontsteken van een kaarsje aan de Paaskaars herdacht. Daarna is er gelegenheid voor iedereen om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken om een geliefde overledene te gedenken. De dienst staat in het teken van herinnering, verdriet en troost en wordt dit jaar omlijst door de medewerking van een gelegenheidszanggroep en pianomuziek.

De schriftlezing van deze zondag staat in Genesis 28 en gaat over de droom van Jakob en de verrassende ontmoeting met God op het moment dat hij het heel erg moeilijk heeft.

Ds. Birke Rapp.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714