De Morgenster

Bij de morgendienst van 18 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd en lezen het verhaal van Jezus en de verzoeking in de woestijn uit Marcus 1:12-15, verzoekingen aan het begin van onze weg naar Pasen. Geen mens die er niet mee te maken krijgt: beproevingen, verleidingen, dilemma’s waar je een hard hoofd van krijgt en die donker aanvoelen. Wat heb je echt nodig om te leven? Wanneer ben je echt een mens, een zoon of een dochter van God, zoals Jezus dat ook was? Het gaat niet zonder slag of stoot. Aan ons de uitdaging of uitnodiging om ons in de komende 40 dagen in het mens-zijn te oefenen.

Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Liturgie

Bij de morgendienst van 4 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Marcus 1: 29 - 39. Het verhaal vertelt hoe Jezus zieken genas en dat daardoor steeds meer zieken naar hem toe kwamen. Op een zeker moment zelfs te veel. Het verwachtingspatroon wordt te hoog. Jezus zelf lijkt klem te komen zitten. Een verhaal met een actuele boodschap, want Jezus had kennelijk - zoals iedereen - zijn menselijke maat. Je kunt ook teveel hooi op je vork nemen/krijgen. Het thema: Als het anders kan…!

Piet van Die

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de oecumenische avonddienst van 21 jan in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Aan het begin van de week voor gebed om eenheid tussen de kerken is deze dienst het startschot. Het wordt een bijzondere dienst. Maar liefst vijf kerkgenootschappen werken er aan mee: De Schuilplaats, de Elimkerk, de Rooms-katholieke kerk, de Bethlehemkerk en De Morgenster. Fantastisch! Het worden er elk jaar meer. Ik mag in deze dienst de overdenking houden. Liturgie en thema zijn aangereikt door kerken uit de Cariben. Daar is de herinnering aan de (bevrijding van de) slavernij nog levend. Dat wordt dus het thema. Een thema dat ook voor ons nog verrassend actueel is. Van harte uitgenodigd!

Piet van Die.

Zondag 21 januari om 19.00 uur in De Morgenster

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

Collecte: Oecumenische Arbeid

Liturgie:

Bij de middagviering van 14 januari in De Morgenster

Geschreven door DE WERKGROEP MIDDAGVIERINGEN. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ja, u kent het vast nog wel toen we een nieuwe burgemeester van Papendrecht kregen. Hij wilde kennismaken met alle Papendrechters. Om dat doel te bereiken ging hij ging ‘een straatje om’ organiseren. Compleet met dozen vol gebak ging hij de gemeente door. Zo heeft ook de Werkgroep MiddagViering contact gezocht om in het voorbij gaande ‘straatje om’ , De Morgenster in te komen om de ‘Preek van de leek’ te houden. Hij heeft daar welwillend op gereageerd. En nu is het bijna zover. Hij heeft lang nagedacht waarover hij zal gaan ‘preken’. Maar veel mensen hebben in hun leven wel een ervaring waar ze vol van zijn, blijven. Gebeurtenissen waar je nauw bij betrokken bent geweest. Na lange tijd kun je ook meten welke gevolgen dit heeft gehad op de maatschappij. Wat is er allemaal door veranderd. Zienswijzen van mensen zijn anders geworden. Ook zijn er mensen die denken het wel te hebben begrepen maar misbruik maken van wat er niet gezegd is. Goed, het is allemaal nog wat cryptisch beschreven want wij willen uw nieuwsgierigheid prikkelen om de 14-de januari naar de MiddagViering te komen. Een goede reden om het jaar, wat betreft de MiddagVieringen goed te beginnen. Wat we u wel alvast kunnen verklappen, dat het thema is: ‘op de puinhopen van Pim’.

U moet niet verwachten dat hij ook gebak meeneemt voor alle aanwezigen maar hij zal u zeker trakteren op iets moois, iets wat u mee kunt nemen in uw hoofd om daar nog eens over na te denken, zeker in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande..

Van harte welkom.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 7 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een geboren sterfgeval

Op deze zondag lezen we altijd het verhaal over de drie wijzen uit het oosten (Matteüs 2: 1 – 12). Zo ook deze keer, maar ik zal er nu het licht over laten schijnen van een gedicht van T.S. Eliot. Hij is één van de grootste dichters van de twintigste eeuw. In 1926 liet hij zich dopen. Zijn bekering veroorzaakte een groot onbegrip in de literaire wereld. Het eerste gedicht dat Eliot schreef na zijn bekering gaat over ons Bijbelverhaal. Hij maakt de pijn van het verhaal voelbaar, die tegelijk de pijn is van zijn bekering. Het thema: En geboren sterfgeval.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 11 febr. Viering Heilig Avondmaal in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Deze zondag klinkt Marcus 1:40-45. Een man met een huidziekte komt naar Jezus. Jezus wordt diep geroerd door het lot van de man. Hij geneest hem. Vervolgens zegt Jezus dat de man het niet aan de grote klok moet hangen. Wonderlijk! Je zou zeggen: wel doen! Dat is toch goede PR? Maar het wordt een lijn in het Marcus-evangelie: Jezus die niet wil dat hij bekend wordt. Raadselachtig! Het thema: Onder de radar?

Piet van Die.

Viering Heilig Avondmaal m.m.v. Sign of Light

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 28 jan in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Gezinsdienst m.m.v. Creative

Vandaag een gezinsdienst over de verlamde man en zijn vier vrienden die hem door een gat in het dak tot aan de voeten van Jezus brengen. Een verhaal dat we in de dienst op een bijzondere manier willen vertellen en uitleggen. Meer gaan we nog niet vertellen. We gaan het hebben over de grote thema’s die in het verhaal zitten: over echte vriendschap, geloven voor een ander en de vraag wat nu eigenlijk zonde is. De band Creative gaat in deze dienst weer voor ons spelen en ook samen met ons zingen. Van harte welkom in deze interactieve dienst voor jong en oud.

Birke Rapp.

Tevens is er jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 21 jan in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag begint de ‘Week van gebed voor de eenheid’. De formele startdienst daarvan is later op deze zondag. Voor elke dag van deze week van gebed reikt Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland een thema aan. Een van die thema’s heeft betrekking op gezin en kerk als familie. Van zowel gezin als kerk kunnen we zeggen dat ze in onze tijd behoorlijk onder druk staan. Er zit sleet op. Beide moeten nodig in de revisie. Maar hoe doen we dat? En wat is het belang van ‘familie’ daarbij? We staan erbij stil in de morgendienst. Lezingen: Exodus 2:1-10 en Matteüs 2:13-15. Thema: It’s all in the family!

Hartelijk welkom!

Johan Duijster

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 14 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De bruiloft van je leven

Op deze zondag gaan wij door met de traditionele lezingen voor deze tijd van het jaar: het prachtige verhaal van de bruiloft te Kana. Wat een vrolijk, haast magisch aandoend verhaal lijkt, zit vol met symboliek, zoals de wijn die voor het volle leven staat of de bruiloft die voor de relatie tussen God en de mens staat. Wat, als deze relatie bedreigd raakt? Hoe kan Jezus dan nog helpen? En wat kunnen wij doen?

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Nieuwjaarsdienst 2018 in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Bij de morgendienst om 10.30 uur in De Morgenster

 In deze dienst hoopt de heer H. van der Leeden voor te gaan.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is geen kindernevendienst.

Na de dienst Nieuwjaar wensen en koffiedrinken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714