De Morgenster

Afscheidsdienst ds. Annette Driebergen in De Morgenster

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

A Dieu! Bij mijn afscheid op zondag 25 september kan ik niet anders dan een psalm voor het voetlicht laten treden. Waarschijnlijk verwacht iedereen dat ook van mij. Het is een psalm geworden die iets verwoordt van de dankbaarheid en zegen waarmee ik terugkijk op de jaren in De Morgenster: Psalm 103, een lofzang op de goedheid van God.

Het was bijzonder om deze dienst vorm te geven: met liederen die een warme plaats in mijn hart hebben, met woorden van dankbaarheid en zegen. Nog één keer ‘bevelen we elkaar in de hoede van de Levende’, zo zingt lied 430. Het lied heeft de orde van dienst niet gehaald, maar vertelt wel wat we in deze dienst doen: elkaar toevertrouwen aan God.

Het thema: A Dieu!

Er zal geen vrede zijn

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

psalm 62Ds. Piet van Die gaat zondagochtend 4 september voor in De Morgenster. Hij gaat door met een serie diensten over de Psalmen. Deze keer Psalm 62. Een van de Psalmen waarin sprake is van vijanden. Het is taal die ons niet meer ligt. Zeker niet in de kerk, want de kern van ons geloof is toch liefde? ‘Heb je vijanden lief,’ zei Jezus toch? Dat is zo, maar daarmee is de kous niet af. Alsof dat zo simpel is. In het gewone leven blijkt wel anders – ook in kerken. Geen leven zonder conflicten. Ik wil laten zien dat de taal van de Psalmen nog altijd - wat ik maar noem - ‘zielenreinigend’ kan zijn. Het thema: Er zal geen vrede zijn.

‘Zullen slechts weinigen gered worden?’

Geschreven door ds. Erik Schuddebeurs. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Erik SchuddebeursZondag 21 augustus gaat ds. Schuddebeurs voor in De Morgenster. ‘Zullen slechts weinigen gered worden?Ik ken mensen die moeite met deze vraag hebben. De vraag klinkt in de lezing van het evangelie voor deze zondag, Lucas 13:22-30. Jezus reageert hier nogal heftig op hen die helemaal tevreden zijn met zichzelf. Zij kennen hun plaats niet.

Eindtijd en oordeel

Geschreven door Menno Hofman. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Verhalen over de eindtijd en het oordeel. Ook populair in deze tijd. Dan komt er weer een posteractie of internetgroep waarin het naderende einde van de wereld wordt voorspeld. Alsof we dat kunnen voorspellen. Maar wat hebben die verhalen ons te zeggen?

Het centrum van de Schrift

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

bijbelOp zondagmorgen 18 november gaat ds. Annette Driebergen voor in De Morgenster. Na mijn studieverlof - eerder dit jaar - zegde ik toe een dienst te wijden aan het thema van dat verlof: Jezus als Jood en wat daaruit voortvloeit rond de verhouding tussen jodendom en christendom. Dat is een veel te grote vraag om in een kerkdienst aan de orde te stellen. Ik wil er één facet uitlichten: de vraag van een van de schriftgeleerden aan Jezus over het belangrijkste gebod en het antwoord van Jezus daarop. We lezen Marcus 12:28-34. Het thema van de dienst: Het centrum van de Schrift.

De kwetsbare grootheid van mensen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In De Morgenster gaat ds. Piet van Die voor op zondag 28 augustus. Een paar weken geleden kondigde ik in een kleine serie diensten over de Psalmen een preek over Psalm 8 aan. Maar toen was het bijbelse lied nog onvoldoende in me gerijpt. Zo gaat dat soms. Of dat nu wel het geval is? Het zal moeten blijken. Maar hoe dan ook, sommige mensen vroegen me: ‘Maar het komt toch nog wel?’ Deze keer durf ik het wel aan. Het lied spreekt over de grootheid van de mens, maar het roept ook vragen op. Het thema: De kwetsbare grootheid van mensen

Van alle kanten in het nauw

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 14 augustus gaat in De Morgenster ds. Piet van Die voor. Vorig jaar overleed schrijver Joost Zwagerman. Hij koos een weg uit het leven. Zijn laatste dichtbundel leek daar al op te wijzen. Nederland was geschokt. Hij is niet de enige. Het aantal zelfdodingen stijgt. Daartoe komt een mens niet zomaar. Soms is er geen streepje licht meer te bekennen. Een moeilijk onderwerp waarachter intens veel verdriet ligt. Een Psalmdichter kent die ervaring ook. Hij schreef erover in Psalm 88. Een donker lied. Maar wel met een adres. En: het kreeg een plaats in de liederenbundel van Israël. Door dat laatste valt toch nog licht te ontwaren. Het thema: Van alle kanten in het nauw.

De mens - goddelijk of duivels?

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 31 juli gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Hij stelt de komende tijd in diensten psalmen centraal. Deze zondag is dat Psalm 8. Het lied zingt over de grootheid van de mens. In de protestantse traditie is vaak juist het omgekeerde benadrukt: de kleinheid en zondigheid van de mens., maar de Bijbel geeft soms ook hoog op van de mogelijkheden die wij hebben meegekregen van onze Schepper. Denk dan aan de wetenschap en de techniek, hoewel wij in onze tijd juist geconfronteerd worden met de keerzijde van die grootheid. Het thema is: De mens - goddelijk of duivels?

 

Kom!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen - 17 juli - klinkt een uitnodiging: Kom! Het woord komt uit de mond van Jezus als hij mensen oproept om hun zorgen bij hem achter te laten. Er klinkt een belofte: 'ik zal rust geven'. Dat klinkt verleidelijk genoeg, want in onze drukke wereld kunnen we daar erg naar verlangen. Zeker in vakantietijd! We staan stil bij de betekenis van die boodschap, want of Jezus nu bedoelt dat je bij hem ontspanning vindt? In de dienst zal belijdenis worden gedaan. De geloofsleerling wordt ook gedoopt. Een bijzonder moment voor haar én voor ons als gemeente nu we haar in ons midden welkom heten! Ik zou zeggen: KOM!

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714