De Morgenster

'Met zonder Jezus'

Geschreven door ds. Annete Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

coverhemelvaartboekje2Ds. Annette Driebergen leidt de gezamenlijke ochtenddienst op donderdag 5 mei Hemelvaartsdag in De Morgenster. Aanvang 9.00 uur.  ‘Met zonder Jezus’ is de titel van een boekje dat de Protestantse Kerk uitgaf over Hemelvaart. Geschreven om dat ‘onbekende’ christelijke feest wat dichterbij te brengen en uit te leggen. Hemelvaart lijkt vooral een dag van kerkelijke verlegenheid. Geloofsgemeenschappen organiseren fietstochten, dauwtrappen of gezamenlijk ontbijt. Dat zijn prachtige activiteiten, maar het lijken pogingen om de viering op Hemelvaartsdag te omzeilen en zo dat ‘vreemde’ thema van het vertrek van Jezus niet te hoeven bespreken. We voelen die verlegenheid misschien wel mee, want wat betekent dat afscheid van Jezus, daar bij Jeruzalem? Wat betekent het voor zijn vrienden én voor ons? Het thema: Met zonder Jezus.

 

Geen liefde zonder offers

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat op zondag 24 april voor in de ochtenddienst in De Morgenster. In deze dienst wordt een kindje uit onze gemeente gedoopt, zie wijkberichten. We lezen Deuteronomium 6, 1-9 en Johannes 13, 31-35. In beide gedeelten krijgen mensen een opdracht mee. Je mag een voorbeeld zijn voor je kinderen, maar ook voor álle mensen. De kernopdracht luidt: liefde. Maar dat lijkt makkelijker dan het is. Liefde vraagt soms ook dat je over jezelf heenstapt. Het thema: Geen liefde zonder offers.

 

Dat hoopvolle woordje ‘allen’

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op zondagochtend 10 april gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Hij wijkt van het leesrooster af, maar om een goede reden. In gesprekskringen en pastorale gesprekken komt regelmatig ter sprake dat mensen niet meer in een (eeuwige) hel geloven. Maar het lijkt – ook voor henzelf – alsof ze daarmee ingaan tegen de Bijbel en christelijke traditie. Maar is dat zo? Die vraag wil ik eens opwerpen. Dat naar aanleiding van een gedeelte dat prachtig past binnen het kerkelijk jaar, want het gaat over de opstanding en de betekenis ervan: 1 Korintiërs 15, 20-28. Het thema: Dat hoopvolle woordje ‘allen’.

Waar twee of drie ...

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat zondagochtend 3 april voor in De Morgenster. We lezen Lucas 24:13-35 – het verhaal over de Emmaüsgangers. Het is een verhaal dat we alleen bij de evangelist Lucas tegenkomen. Het vertelt iets over twee mannen van toen en daar, maar staat tegelijk model voor het kerk-zijn als zodanig. Het kent een diepe symbolische lading. Ik zoom in op het gesprek dat de mannen hadden. Het thema: Waar twee of drie…

Een kerk met schrik in de benen.

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

PasenDs. Piet van Die en ds. Annette Driebergen gaan op Eerste Paasdag voor in De Morgenster. We vieren de opstanding van Christus. ‘Ja, allicht,’ zult u zeggen. Maar de allereerste Paasdag was voor de eerste leerlingen van Jezus aanvankelijk niet zo’n feestdag! Hoe reageerden zij? Niet met blijdschap, maar met… ontreddering, schrik, ongeloof! Een ongelooflijke toekomst brak door. Een werkelijkheid waarop zij geen greep hadden. Dat konden zij niet aan. Het thema: Een kerk met schrik in de benen.

Gods spreken gaat door

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat zondagochtend 1 mei voor in De Morgenster. Het is bijna Hemelvaart. Jezus neemt afscheid van zijn discipelen. Hij zegt iets opmerkelijks. Hij had hun nog wel veel meer willen toevertrouwen, maar hij laat het achterwege. Het zou voor hen teveel zijn, zegt hij. Jezus vertrouwt op de Geest van Pinksteren. Die zal hun verder wel de weg wijzen.

De mens lijdt het meest om de dingen die hij vreest…

Geschreven door Ds. Madelon Vroonland. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Madelon VroonlandDs. Madelon Vroonland uit Leeuwarden is zondagmorgen 17 april gastpredikant in De Morgenster. In deze dienst lezen we twee gedeelten uit Genesis, hoofdstuk 32 en 33.Beide delen vormen samen een geheel. Het betreft de aanloop naar de ontmoeting tussen Jacob en Esau en de daadwerkelijke ontmoeting, het weerzien na jaren van de twee broers die op een niet al te leuke manier uit elkaar zijn gegaan.

Uitslaapdienst 10 april in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze dienst - aanvang 12.00 uur - wordt mede voorbereid door de jeugdkerk. Het thema is: Alarmnummers.Veel mensen hebben een onveilig gevoel. Waar kun je aan de bel trekken als het mis gaat in je leven? Hoe maken mensen die werken bij alarmdiensten mee? Zoals je gewend bent is het weer een dienst met lekker zingen, clips kijken en met elkaar iets doen. Kom ook eens kijken. We beginnen om 12:00 uur met koffie vooraf en een wijntje/fris na afloop.

.

MiddagViering in De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

EvensongAl een aantal keren organiseerde het Vocaal Ensemble Cantica een Evensong in De Morgenster. Zo zal ook de Middagviering van zondag 3 april weer door Cantica worden verzorgd. Een Choral Evensong is het avondgebed (Vesper) van de Anglicaanse kerk dat door een koor wordt verzorgd. Het is vergelijkbaar met de Vespers uit de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk.

Paaswake… Erbarme Dich, mein Gott

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zaterdag 26 maart komen we vanaf 22.00 uur bij elkaar in De Morgenster voor een paaswake. Na de bezinning in de meditaties op maandag, dinsdag en woensdag, de herdenking van het laatste avondmaal op Witte Donderdag en de kruisdood op Goede Vrijdag, sluit de Paaswake op Stille Zaterdag aan bij een oude traditie. Samen kijken we uit naar het licht van Paasmorgen. We vieren de komst van het nieuwe licht, zoals we dit kennen in het vertrouwde symbool van de paaskaars.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714