De Morgenster

Op de deurpost van je huis

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In deze dienst stonden we stil bij een concrete opdracht van Godswege, door Mozes uitgesproken in Deuteronomium 6: prent het je kinderen in, schrijf het op de deurpost van je huis. De doop was aanleiding om die opdracht hernieuwd te bekijken: wat betekent dat voor ouders in 2015?

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714