De Morgenster

Beeld van God, bezoek uit Nerkewitz

Geschreven door Herman Visser. Gepost in Nerkewitz.

God is onveranderlijk, maar ons beeld van God verandert voortdurend. Dat is een goede zaak, want dan nemen we Hem serieus. Toch hoor je ook wel eens beweren dat ‘alles wat van boven is, van beneden komt’. Dus dat er een God is en hoe Hij is, is allemaal door mensen uitgedacht. God is niets anders dan de som van alle menselijke wijsheid.

Daarmee is dan een gemakkelijk einde gemaakt aan al die vragen die de mensheid bezighoudt zolang zij bestaat. Hoe ziet Hij eruit? Waarom grijpt Hij niet in als wij dat zo nodig vinden, waarom rampen en oorlogen, ziekte en dood? Brutaal en uitdagend of wanhopig vragend klinken die geluiden telkens weer. En dan dit ontnuchterende en gemakkelijke antwoord: Hij is er helemaal niet. Hij is alleen maar een uitvinding van mensen, de som van alle menselijke wijsheid. Einde van het mysterie. Daarmee is er dan toch weer een platvloers beeld van God geschapen.


Ik ga het niet nazeggen. Gewoon, omdat de Tien Geboden het verbieden (Exodus 20:1-4). Omdat hier wordt gezegd dat er geen antwoord is op de allerlaatste vragen, omdat je God nooit in je vingers kunt krijgen, omdat dit gebod zegt dat het geheim het geheim moet blijven. Dat het bij ons mens-zijn hoort te leven met een mysterie dat de mens, met zijn schamel deel van alle wijsheid, nooit kan bevatten.


Aan de andere kant hebben we er zelf ook vaak geen erg in als we met een al te stellig beeld van God rondlopen, dat ons onverdraagzaam en hoogmoedig maakt tegenover anderen die zich daaraan irriteren. In dat opzicht is het maar goed dat we contacten hebben over de grenzen en dat Duitsers, Polen en Rwandezen ons deelgenoot maken van hun gedachten over God. En waarom zouden die minder waardevol zijn dan die van ons?

In het weekeinde van Hemelvaart, van 29 mei tot 3 juni, is er weer zo’n ontmoeting met hen. Deze keer komen zeven Duitsers uit Nerkewitz en zes Polen uit Ryn bij ons op bezoek. We hebben natuurlijk een programma bedacht, zodat ze ook iets van ons land kunnen zien.
Maar het meest wezenlijke van de ontmoeting is toch dat we een ogenblik samen de avontuurlijke weg van God gaan. Wie ernst wil maken met onze partnerschappen en het vermogen heeft open te staan en werkelijk te luisteren (en een beetje Duits kan verstaan) zal merken dat het een verrijkende ervaring kan zijn als de ene gemeente de andere ontmoet.

Wie die uitdaging wil aangaan, is hartelijk welkom voor een ontmoeting met hen. Dat kan op zaterdagavond 31 mei om 20.00 uur in De Morgenster. We willen dan proberen een kleine discussie te houden over het begrip ‘roeping’. Verder is er een mogelijkheid tot ontmoeting op zondagmorgen bij de koffie na de kerkdienst in De Morgenster.
Van de Nerkewitzcommissie, Herman Visser