bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang
     
     
     
     
     
     

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving Aanvang  
ma 11/12 Verkenners groep 7 en 8 Kerstactiviteit 19.00 uur
do 14/12 Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 19.30 uur
Yuval Noah Harari: ‘Homo Deus‘, o.l.v. ds. Jan Anne Bos 20.00 uur
za 16/12 Adventsconcert verzorgd door het Carimis Consort 16.00 uur
zo 17/12 Kerst Sing-in op het bordes van de Betlehemkerk 18.00 uur

Het is begonnen

De morgendienst op zondag 22 januari in De Morgenster is een ICAP-dienst: een interkerkelijke dienst met en voor verstandelijk beperkte mensen. ICAP staat voor: Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Papendrecht. We verwelkomen dus gasten in ons midden en de dienst is afgestemd op hen. Het is altijd een feest om zulke diensten te leiden! De dienst is nog eens extra feestelijk, omdat het Singelkoor meewerkt: een koor van mensen met een verstandelijke beperking.
Omdat er in deze dienst ook voor de kinderen veel te beleven is, is er voor de oudste groepen geen kindernevendienst. Voor de kleintjes wel. En om misverstanden te voorkomen: het is een dienst voor héél de gemeente. We lezen Matteüs 4:18-22; dat gaat over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. Het thema: Het is begonnen!

Vacature predikant De Morgenster

De Gereformeerde Kerk De Morgenster te Papendrecht heeft een vacature voor een  parttime (0,6 fte) predikant (v/m). Wij zijn een veelkleurige gemeenschap van gelovigen die met elkaar een netwerk willen zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Naar de vacature.

Oproeping algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging ‘Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht’ (hierna: vereniging) nodigt alle leden uit de algemene ledenvergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op 29 januari 2017 om ca. 11.30 uur (na afloop van de kerkdienst) in de Palm, Van der Palmstraat 1, Papendrecht. Lees verder voor agenda en toelichting.

Meer dan een huwelijk

huwelijkIn de morgendienst van zondag 15 januari in De Morgenster gaat ds. Piet van Die. We lezen deze zondag Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11. De overeenkomst tussen de lezingen: een huwelijk. In het eerste gedeelte is sprake van het huwelijk tussen God en zijn volk en het tweede is het bekende verhaal over de bruiloft te Kana. Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerst worden. Dat betekent dat mijn hoofd nog niet bij 15 januari is. Wat het thema deze zondag wordt, moet dus nog een verrassing blijven – voor u en mij.


Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v: Creative
Lector: Jolijn van Eersel
Kindernevendienst: groep 1=8 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 96: 1, 3 en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 526: 1, 3 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784 – met Creative
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 62,1-5
 • Zingen: Lied 176: 1,2 en 3
 • Lezing: Johannes 2,1-11
 • Creative: He Turned the Water Into Wine (van Johnny Cash)
 • Uitleg en verkondiging: De vaten vullen
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 525

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Jan van der Ploeg
 • Zingen: Psalm 146: 1 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de
 • Slotlied: Lied 981
 • Zegen

‘Bidden, wachten op God en de goede dingen doen’.

bonhoefferHet thema van de mddagviering op zondag 8 januari 17.00 uur in De Morgenster is ‘Bidden, wachten op God en de goede dingen doen’. Kernachtiger is het korte leven van Dietrich Bonhoeffer niet samen te vatten, als je al een poging zou willen wagen. Het was zijn visie voor de kerk van de toekomst wanneer de oorlog voorbij zou zijn. Het einde van de oorlog zou hij zelf net niet meer meemaken. Op 9 april 1945 werd hij, samen met een aantal medeverzetsmensen, omgebracht in concentratiekamp Flossenburg in Beieren, nadat hij de laatste twee jaar van zijn leven in verschillende gevangenissen in Berlijn had gezeten.

Een groot wonder

WesterkerkIn de Amsterdamse Westerkerk kocht ik ooit een ansichtkaart waarop de volgende tekst staat afgedrukt: ‘Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof’. Anne Frank schreef dit in haar dagboek in Het Achterhuis waar zij zich met haar familie en enkele kennissen schuilhield voor de Duitsers die het op hun leven gemunt hadden. Vanuit haar schuilplaats kon ze door het raam nog net een stukje van de toren van de Westerkerk zien.

Onder de Palm: De Bethlehemkerk…, daar zit muziek in

talentAfgelopen decembermaand ervoer ik hoe bevoorrecht ik ben als gemeentelid van de Bethlehemkerk te Papendrecht. Dat gevoel had ik al wel eerder, maar het werd in december nog eens benadrukt. Muzikaal benadrukt moet ik zeggen. Op Toonhoogte benadrukt. Hemelhoog benadrukt. Het begon zelfs iets eerder dan december. Om precies te zijn 27 november. Op deze dag trad de Paksband Lux – heláás – voor de laatste keer op. Met een S(w)ing-In als afscheidsconcert. Ik moet inderdaad zeggen HELAAS! Ik had ze nog niet eerder gehoord, maar wat was dit ongelooflijk goed. Prachtige zang! Geweldige beheersing van de instrumenten! Van basgitaar tot drum en van zang tot snaar. Regelmatig zat ik in de OM-stand (OM = open mond) en viel ik van de ene muzikale ervaring in de andere. Hoogtepunt was The Final Countdown/ Prijs Adonai-mix. Ge-wel-dig! Vakmanschap gecombineerd met open harten voor God.


Toen werd ik verrast met een uitnodiging voor het theater in Rotterdam. Het Hofpleintheater in dit geval. Op het programma stond ‘Klaplopers’. Op het eerste gehoor een weinig verheven schouwspel. Maar iedereen die het gezien heeft weet wel beter. Eén van de leden van de toneelgroep, een zeer getalenteerde jongeman uit Heenvliet, kwam regelmatig met zijn oma naar de kerk in mijn vorige gemeente. Waarom haal ik dit aan? Wat heeft het met de Bethlehemkerk te maken? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Vanwege een ander lid van deze groep. Een jongedame van 12 of 13 lentes, eveneens zeer getalenteerd. Zij zit gewoon zondags bij ons in de kerk. Wat schuchter misschien, maar aanraakbaar. En barstensvol gaven.

Daarmee was de koek nog lang niet op. Het toppunt moest nog komen. Op 10 december gaat een oud verlangen beantwoord worden. Voor het eerst in mijn leven naar het Doelenconcert. Samen met mijn moeder en schoonmoeder. Een emotioneel gebeuren, omdat mijn vader en moeder daar regelmatig samen naar toe gingen. Nu kwam mijn moeder daar voor het eerst zonder hem. Maar ook een bewogen en emotioneel gebeuren door de kwaliteit van het concert. Waar ook mijn vrouw haar bescheiden, maar goede bijdrage aan heeft. En tijdens het concert zag ik het. In één oogopslag. De as van de muzikale kwaliteit bestond uit drie Bethlehemkerkgangers. De dirigent in de spits, de hoboïst als spelverdeelster en als niet te passeren back de organist. Als je spelers van dergelijke kwaliteit over de as van het veld hebt bij voetbal word je elk jaar kampioen. Geheel verrast was ik met de uitnodiging om nog een concert bij te wonen. Opnieuw en nog intenser heb ik de lofzang mogen ervaren. Met trommel, fluit, snarenspel en orgel. En niet te vergeten, de hobo!

Toen kwam het Kerstfeest. Ik had bij enkele leden van Broodhuis, de huisband van de Bethlehemkerk, een muzikaal balletje opgegooid. Of het ook mogelijk was dat enkele leden mij zouden ondersteunen bij het Kyrië-gebed. Dat was geen probleem. Onder snarenspel zongen we vierstemmig het Kyrië. Ze draaiden hun hand er niet voor om. In diezelfde dienst trad Les Chantres op. Over de as de bekende spelers. Dirigent, hoboïst en organist. Onder het afsluitende Hallelujah werd ik steeds kleiner. En ik bad: “God, wat een rijke zegen dat ik in deze gemeente werken mag. Met mensen die zoveel gaven en talenten hebben. Wat een ongelooflijk voorrecht dat ik deel mag uitmaken van deze, uw gemeente.”

Nu plaats ik hier vooral de muzikale gaven in de schijnwerpers, maar ik weet en ervaar dat er mensen zijn met andere gaven en talenten. Gaven en talenten die ingezet worden voor God en Zijn gemeente. Als we dat doen dan prijzen we God. Ik noemde ‘onze’ jonge toneelspeelster. Zij zet haar gaven ook in een ander verband in. Weet je wat dan zo mooi is? Ook dan prijs je God. We zijn ons daarvan lang niet altijd bewust. Daarom breng ik het graag onder de aandacht. Ook als je je gaven en talenten van harte en onbaatzuchtig inzet voor de wereld, in je werk, je sportclub, je hobbies, je gezin en/ of vriendenkring, dan prijs je God. Want Hij is de Schenker van al onze gaven en talenten. Als we ons daarvan bewust worden, leren we het zeggen: “God, wat een rijke zegen dat we in deze gemeente, in deze wereld, in deze werk-, familie en/ of vriendenkring U dienen mogen.” In de as, op een andere plek, zelfs als het de reservebank is, dien God met al je gaven en talenten en prijs Zijn heilige Naam. 
Een talentlatente groet, Johan Duijster - vdm

Eén en Eén is Eén!

éénZondagochtend 15 januari gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Voor deze zondag heb ik gekozen voor Deuteronomium 10:1-5 en Lucas 2:22-39. Het zou mooi zijn om die beide bijbelgedeelten thuis van te voren te lezen met de vraag in het achterhoofd: ‘Wat is het verband tussen beide teksten?’ Het thema dat ik boven de preek wil zetten helpt ons misschien een stukje op weg om een verband te leggen: ‘Eén en Eén is Eén!’ Of wordt het nu alleen maar raadselachtiger? Hartelijk welkom in deze eredienst.

Doe mee met Vorming & Toerusting 2017

Bethlehemkerk en De Morgenster bieden een gevarieerd programma Vorming & Toerusting. Het actuele overzicht voor de rest van et seizoen - januari tot juni 2017 - vindt u hier. 

Opnieuw beginnen

Op 8 januari, alweer de tweede zondag in het nieuwe jaar, gaat ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften om 10.00 uur voor in De Morgester.  We willen - met het verhaal uit Matteüs 3 over de doop van Jezus - nadenken over het kunnen maken van een nieuw begin. Kan dat eigenlijk wel: 'opnieuw' beginnen? Alvast een goed begin van 2017 gewenst.