bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum Omschrijving Aanvang
zo 26/3 Bijeenkomst vrijwilligers 11.30 uur
ma 27/3 Ontmoetingsavond in De Palm 19.30 uur
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (twintigers). ds. Piet van Die, MK 20.00 uur

Agenda in De Morgenster

Datum Omschrijving Aanvang
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (voor twintigers), Piet van Die, MK 20.00 uur

De gemeente op haar best

sleutelZondag 13 november gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. We zijn bijna toe aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijd om de balans op te maken. Tijd om ons te bezinnen. Tijd om te zien waar we ‘in de tijd’ staan. Tijd om te ‘horen wat de Geest tot de gemeente zegt’!  Als Zondag Voleinding voor de deur staat, als Eeuwigheidszondag (zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel heet) op de deur van onze tijd klopt, trekt het laatste bijbelboek mij altijd meer dan anders. Graag wil ik met u lezen en nadenken over Openbaring 3:7-13. Hartelijk welkom in deze eredienst.

De Heer weent

Op zondagmorgen 6 november gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Thema van de dienst in "Dominus flevit (De Heer weent)". We lezen Lucas 19:41-48 waarin Jezus weent over het lot van Jeruzalem. De stad zal met de grond gelijk worden gemaakt. 

Dienen

kerk midden oostenDe morgendienst in De Morgenster op zondag 6 november, waarin ds. Piet van Die voorgaat,  is een bijzondere dienst. De schijnwerpers zijn gericht op de kerken in het Midden-Oosten. Deze hebben het zwaar. Er zijn zelfs plaatsen waar het christendom weggevaagd lijkt te worden. Elders in deze Schakel vindt u informatie van onze werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij organiseren mede deze dienst. Namens de landelijke kerk zal Feije Duim spreken. Hij kent de kerken in het Midden-Oosten van nabij. We lezen verder in de Jozef-verhalen (Genesis 41:37-46) en lezen een gedeelte uit het Marcus-evangelie (10:35-45). Het thema: Dienen.

Wat houdt danken in?

 

In de eredienst op woensdag 2 november in De Morgenster, die in het teken staat van Dankdag voor Gewas en Arbeid, gaat Huib van der Leeden voor. Hij wil stilstaan bij de vraag wat danken eigenlijk inhoudt. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van De Morgenster en Bethhlehemkerk. Van harte welkom in deze eredienst.

Zondag 13 november: FAILED ?!

Uitslaapdienst FailedDat is het thema van de uitslaapdienst die op zondag 13 november om 12.00 uur in De Morgenster, Muilwijckstraat 1 in Papendrecht, gevierd gaat worden. We starten met een kop koffie of thee en gaan dan naar de grote zaal bij de kerk. De band “Creative” zorgt voor muzikale input. Komen er kinderen mee? Voor hen is er een eigen activiteit in dezelfde ruimte. We horen wat Zacheüs dacht toen hij in de boom zat om een glimp van Jezus op te vangen. Hij had zichzelf behoorlijk buiten spel gezet. Waarom klagen de mensen zo als Jezus juist bij hem wil logeren? Hoe gaan wij om met mensen die falen / foute dingen doen?

Informatie gemeentereis Israël

Van 15 mei t/m 23 mei 2017 organiseren wij de gemeentereis naar Israël voor leden van de Bethlehemkerk en De Morgenster. Bent u geïnteresseerd? Op donderdag 24 november om 20.00 u. is er een informatie/ontmoetingsavond in de Bethlehemkerk.  De organisatie van deze reis is in handen van Makorreizen. We hopen u daar te ontmoeten.
Tineke van Noorloos en Yvonne Elderson.

 

Is de Reformatie mislukt?

In de middagviering op zondag 6 november in De Morgenster staat de vraag centraal of de reformatie mislukt is. Wat beoogde de reformatie en is dat nog steeds van belang? Aan de hand van de vijf sola’s: Sola fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door genade), sola sriptura (alleen door de Schrift), solus Christus (alleen door Christus) en soli Deo gloria (alleen God de eer), die de reformatie kenmerken, houden we de reformatie tegen het licht. Natuurlijk zullen de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther de revue passeren. Alle reformatoren, waarvan overigens beelden staan in de kerk in Farmsum, Groningen, zetten het kerklied als voertuig voor hun gedachtegoed. De manier om het volk erbij te betrekken. Dit alles als opstapje naar het herdenkingsjaar: 500 jaar reformatie, 2017.
Een middagviering, voorbereid door leden van de Werkgroep MiddagVieringen. Welkom op 6 november om 17.00 uur in De Morgenster, dus alle reden om te gaan.

 

Achterwaarts de dood in

kaarsenMijn vader was een gelovig man. Toch sprak hij op zijn ziekbed nauwelijks over de verwachting van een leven na dit leven. Eén keer vroeg ik hem: ‘Hoe beleef je dit laatste stukje, pa?’ ‘Vol vertrouwen,’ antwoordde hij. Met een ontvankelijke blik die zijn woorden onderstreepte. Verder deed hij er het zwijgen toe. We begrepen elkaar.

Mijn moeder had wel meer willen horen en eerlijk gezegd had ik ook wel zoiets van mijn vader verwacht. Hij was een klassiek gelovige. Maar nu zie ik dat hij ‘achterwaarts’ gestorven is.

Gospelkoor His Voice 20 jaar

His VoiceGospelkoor His Voice viert haar 20 jarig bestaan met een jubileumconcert op zaterdag 5 november in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Onder muzikale leiding van dirigent Jaco Mulder en met medewerking van een band én tienerkoor Amazing Teens & Voices zal His Voice een afwisselend programma verzorgen voor alle leeftijden. Ook World Vision,een christelijke organisatie die kinderen sponsort in ontwikkelingslanden, is vertegenwoordigd op deze avond. Kernwoorden voor deze avond zijn “His Voice, His Vision en World Vision: 20 Jaar Zijn stem vertolken en Zijn Visie verwoorden, Wereldwijd"!

Reformatie mislukt?

20161106 Reformatie mislukt