bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang
     
     
     
     
     
     

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving Aanvang  
ma 11/12 Verkenners groep 7 en 8 Kerstactiviteit 19.00 uur
do 14/12 Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 19.30 uur
Yuval Noah Harari: ‘Homo Deus‘, o.l.v. ds. Jan Anne Bos 20.00 uur
za 16/12 Adventsconcert verzorgd door het Carimis Consort 16.00 uur
zo 17/12 Kerst Sing-in op het bordes van de Betlehemkerk 18.00 uur

BK-Kids op schema!

We hebben met het kinderkoor van de BK-Kids al een aantal keer gerepeteerd. Het aantal is al gegroeid naar 19, word jij misschien nummer 20? Als je zin hebt om je bij ons aan te sluiten en je zit in groep 3 t/m 8 van de basisschool, dan ben je natuurlijk van harte welkom! Donderdag 14 november gaan we weer oefenen van 15.30 tot 16.30 uur. Je krijgt dan wat te drinken en wat lekkers. Daarna fijn zingen met dirigente Jolanda van Blijderveen. Hans van Blijderveen zit achter de toetsen. Beregezellig!!! De laatste vijf minuten mogen je vader, moeder of wie je komt halen nog even meegenieten van jullie zangkunsten.

Bij de dienst van dankdag 6 november 2013

De woorden uit een dankgebed van koning David (1 Kronieken 29: 10-16) staan mijlenver af van het levensge- voel van veel mensen in onze tijd. We zijn zelfstandige mensen die het leven zelf inrichten naar eigen goeddunken. Autonomie en zelfbeschikking spelen een grote rol. David kijkt anders naar het leven en naar alles wat het leven hem en zijn volk geeft. We werpen deze avond een blik in zijn spiegel. Het thema: Open handen

Bij de morgendienst van 3 november 2013

Dit is een doopdienst. We lezen uit het Marcusevangelie het bekende gedeelte waarin Jezus kinderen zegent en als voorbeeld aan volwassenen voorhoudt (Marcus 10: 13-16). Voor onze oren klinkt dat gedeelte, denk ik, niet zo revolutionair als in de Bijbeltijd, want toen telden kinderen niet mee. Nu wel. Kinderen worden soms zelfs behandeld als prinsen en prinsesjes. En toch... hoe veilig zijn kinderen in onze tijd voor volwassenen? Nieuws over kindermisbruik is in onze samenleving aan de orde van de dag. Het lijkt er soms op alsof kleuters al moeten worden klaargestoomd voor een prestatiemaatschappij. Daarom toch maar weer eens goed luisteren naar het evangelie. Het thema: Ons ten voorbeeld gesteld. 

Informatie-uurtje Taizé

Er zijn plannen van Follow! en de Jeugdraad om naar Taizé te gaan. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Jaarlijks gaan er duizenden jongeren van allerlei nationaliteiten heen voor rust, bezinning, ontmoeting en plezier. Het is een bijzondere ervaring die je minimaal één keer in je leven zou moeten meemaken.

‘God vs. Science’

Dit was het gespreksonderwerp voor de Follow!-groep op 13 oktober. Tegenwoordig is er meer wetenschap over bijvoorbeeld het ontstaan van de aarde. Hoe kunnen we die wetenschap begrijpen, maar toch dicht bij God als schepper blijven?

Armoede en liefdadigheid in de Portugees joodse gemeenschap van vroeg-modern Amsterdam

door mevr. dr. Tirtsah Levie Bernfeld

Amsterdam trok als welvarende en tolerante stad veel mensen, onder hen veel armen die vluchtten voor vervolging, oorlog en economische malaise. Joden vormden daar geen uitzondering op. Zij voelden zich aangetrokken tot het wereldhandelscentrum, ook door de vermeende roem van rijkdom en liefdadigheid van de Portugees joodse gemeenschap, die daar aan het begin van de 17e eeuw was opgericht. De Portugese gemeenschap, verantwoordelijk voor armenzorg in eigen kring, probeerde het hoofd te bieden aan de steeds groeiende instroom van joodse vluchtelingen, niet alleen afkomstig van het Iberisch schiereiland, maar ook van alle delen van de joodse wereld van die tijd. In de lezing zullen diverse aspecten van Portugees joodse armenzorg nader worden behandeld zoals migratie en het beleid daarop afgestemd, de organisatie van liefdadigheid en motieven achter joodse filantropie.

Bij de middagdienst van 3 november 2013

Nu moet je je fantasie heel sterk laten werken. Dan zie je een klein groepje in een kerkje in het kleine laaglandje Nederland. Nuchter stil, geboeid, beperkt. En heel ver weg in Busan, Zuid-Korea, is de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen. Exotisch, in alle kleur en geur van spiritualiteit. Veelkleurig van woorden, muziek en stijlen. En die zijn met elkaar verbonden. Ze doen samen dat ene gebed: ‘God van het leven, wijs ons de weg naar gerechtigheid en vrede’. Een noodkreet.

Dat voel je aan alles. Heel de nood van de wereld is aanwezig, maar het is duidelijk ook een oproep tot een pelgrimage op die weg naar gerech- tigheid en vrede aan heel die omrin- gende wereld. Ook aan de kerken in Papendrecht. Om mee te bidden en om inspiratie op te doen voor de pelgrimage die komt, houden we om 17.00 uur een viering in De Morgenster. 

Bij de morgendienst van 3 november 2013

"Laat jij je over de streep trekken?" Het is de vraag of jij, of u, je over de streep laat trekken met waar Jezus toe oproept in het gedeelte dat we vanmorgen lezen: Lucas 6. Jezus doet er zijn uiterste best voor, Hij doet een geweldig appel op ons en wellicht is dat wel nodig ook. Jezus schetst ons een ruimte van liefde waar tegenover vijandschap liefde staat, tegenover haat iemand weldoen, tegenover vervloeken zegenen ,tegenover een smadelijke behandeling dat je voor iemadn bidt. Een ruimte van liefde, waarin het extra de toon aangeeft.

Van harte welkom.

Verkenners, doe je mee?

Op maandag 28 oktober is het de tweede keer Verkenners. De Verkenners kenden een flitsende, enthousiaste start. Plezier en ernst wisselden elkaar prima af. Wil je nog meedoen? Zit je in groep 7 of 8?

Stuur een mailtje naar verkenners@pknpapendrecht.nl en meld je op de betreffende maandag om 18.45 uur bij De Morgenster.

Van harte welkom! 

Namens de Verkenners, Annette Driebergen 

Verslag kerkenraadsvergadering 24 september 2013

Van de kerkenraadsvergadering van 24 september vindt u in dit artikel een beknopt verslag.