bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang
     
     
     
     
     
     

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving Aanvang  
ma 11/12 Verkenners groep 7 en 8 Kerstactiviteit 19.00 uur
do 14/12 Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 19.30 uur
Yuval Noah Harari: ‘Homo Deus‘, o.l.v. ds. Jan Anne Bos 20.00 uur
za 16/12 Adventsconcert verzorgd door het Carimis Consort 16.00 uur
zo 17/12 Kerst Sing-in op het bordes van de Betlehemkerk 18.00 uur

Avondmaalscollecte 25 augustus 2013

Op 25 augustus is de avondmaalscollecte voor de Stichting Noodopvang Papendrecht. Deze stichting zet zich in voor vluchtelingen. Medemensen die soms hun kinderen geen eten kunnen geven.

Vredeszondag

Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd (Mattëus 5:9). Blijkbaar is het kenmerkende van een ‘kind van God’ dat deze vrede sticht. Wilt u het wat eigentijdser zeggen, dan noemt u het Act for Peace. Dat is het motto geworden van de komende Vredesweek (21-29 september).

Zomerkoffie in De Palm

Op 18 juli kwamen we opnieuw bij elkaar. Niet zoals de eerste keer met drie personen, maar met zo'n twintig mannen en vrouwen. Het was ontspannen en gezellig maar vooral ook warm die dag. Op donderdag 22 augustus is er opnieuw 'zomerkoffie'. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. 

Follow! van start met barbecue

Het is nog midden in de zomer. Misschien ben je net op vakantie geweest, ben je op vakantie of moet je zelfs nog weggaan.Toch hebben wij met Follow! al plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Er zal een serieuze avond komen, een avondje schaatsen, Taizé, een spel en af en toe een borrelavondje. Voor we met deze activiteiten aan de slag gaan, lijkt het ons leuk om te starten met een barbecue op zondag 8 september.

Bij de dienst van Zondag 21 juli

Zondag 21 juli staan we stil bij twee Bijbelgedeelten: Psalm 15 en Lucas 10:38-42. In Psalm 15 staat de vraag “HEER, wie mag gast zijn in uw tent?” centraal. In Lucas 10 lezen we dat Jezus te gast is bij Martha en Maria. 

Het is opvallend dat hier twee bijna tegenovergestelde beelden worden gebruikt. God, de Eeuwige als gastheer en als gast… Past dit in ons beeld van God? Wat betekent dit voor ons als gast of als gastvrouw/gastheer? Prikkelende vragen! In de preek worden deze vragen uitgewerkt en zullen we met elkaar nadenken over het ‘rollenspel’ dat zich in de tekst (met name in Lucas) voltrekt.

De Bijbel verandert jou!

Opbrengst ZWO-collecte 18 augustus naar Brazilië

Wat heeft de Bijbel je te zeggen als je land is afgenomen, als je slachtoffer bent van huiselijk geweld of als je lijdt onder extreme armoede? Dat zijn vragen van mensen in Brazilië.

Het CEBI (Centrum voor Bijbelse Studies), partnerorganisatie van Kerk in Actie, brengt de Bijbel dichtbij de meest kwetsbaren in de Braziliaanse samenle- ving. 'Dankzij het CEBI mocht ik ontdek- ken hoe je de Bijbel kunt lezen op een manier die gericht is op jouw dagelijkse leven’, aldus de Braziliaanse Janeide Lavor da Silva.

Zomerexpositie Domkerk Utrecht

In de Utrechtse Domkerk is tot en met 16 september de expositie ‘Vallen en opstaan’ te bezichtigen met werk van generatiegenoten Paul van Dongen (Den Bosch 1958), Sam Drukker (Goes 1957) en Janpeter Muilwijk (Fontainebleau 1960). Hun werk is heel verschillend, maar laat inhoudelijk sterke verwant- schap zien.

Bij de morgendienst van 11 augustus 2013

Het Koninkrijk van God wordt aangekondigd door Jezus, maar ook door Jesaja. Hoe bereiden we ons hierop voor? Daarover zal ik het 11 augustus hebben in de overdenking, maar uiteraard moet ik die eerst nog goed voorbereiden!

Menno Hofman, proponent.

Predikanten Galerie

Predikanten Galerie

 

AHA, samen genieten

Met dank aan de nieuwe overburen van De Morgenster, hebben we in juni van een lekkere Chinese maaltijd genoten. Op 2 augustus gaat onze kookgroep weer aan de slag om u te verwennen.