bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum Omschrijving Aanvang
zo 26/3 Bijeenkomst vrijwilligers 11.30 uur
ma 27/3 Ontmoetingsavond in De Palm 19.30 uur
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (twintigers). ds. Piet van Die, MK 20.00 uur

Agenda in De Morgenster

Datum Omschrijving Aanvang
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (voor twintigers), Piet van Die, MK 20.00 uur

Actie schoenendoos

actie schoenendoorElke twee jaar houden we in onze kerk de actie schoenendoos. Een initiatief van de stichting “de Samaritaan”. Met deze actie geven ze arme kinderen in weeshuizen, sloppenwijken, vluchtelingenkampen e.d. een steuntje in de rug. De organisatie staat er voor in dat de dozen op de plaats van bestemming komen. Aan deze actie wil onze kerk weer graag meewerken! Op 9 oktober zijn we weer gestart met de actie schoenendoos en deze zal tot 6 november duren! Op de tafel In de hal van de kerk liggen informatiefolders, waarin u alles kunt lezen over de actie. Iedereen mag mee doen! Gemeenteleden die liever geen schoenendoos willen vullen, kunnen deze actie ook op een andere wijze steunen door een bijdrage in de daarvoor bestemde schoen te stoppen. Ook mag u weer schriften, kleurpotloden of ander schrijfgerei bij de tafel afgeven. Toiletartikelen als tandpasta, tandenborstel en zeep zijn ook zeer gewild! Of wat dacht u van een washand, handdoek of een nieuwe onderbroek? We zijn verder ook heel blij met eigen gemaakte knikkerzakken en tasjes!

Voltooid leven

 

Zondagmorgen 30 oktober gaat ds./ Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Hij gaat in op een actueel thema: Voltooid leven. De kranten stonden er de afgelopen weken vol mee, op radio en tv was het een komen en gaan van vertegenwoordigers uiteeenlopende groepen mensen. Op Internet was het een trending topic. En in de kerk? In de Bijbel worden mensen al kinderen van God genoemd, hier en nu. In de Bergrede worden er ook de nodig woorden aan besteed.

Ontmoetingsavond SIHVPa

SIHVP161025

De dwaasheid van God

raadselKan iets voor God een raadsel zijn? Als dat zo is, dan is God misschien toch niet alwetend. In dezelfde lijn argumenteren atheïsten dat God in zijn almacht een steen kan maken die Hij zelf niet kan optillen. Met andere woorden: almacht is in tegenstrijd met zichzelf. Dus God bestaat niet. Wat een ongelooflijke onzin, denk ik dan. Maar al lezende stuitte ik op dat raadsel. Ons ongeloof, het is voor God een raadsel. Ik hoop er nader met u op in te gaan. De volgende Schriftgedeelten zijn bij dit thema te lezen: Prediker 7:23-29; Marcus 6:1-6; 1 Korintiërs 1:18-25.

Onder de Palm: Bizarre Bazaar

Foto artikel JohanHet tempelplein aan de Van der Palmstraat leeft. Bruist. Van de opgang via de trappen tot en met de opperzaal. En van de benedenzalen tot (!) de kerkzaal. Goederen worden af- en aangedragen. Een week lang. Tot (!) zondag, indachtig de woorden uit Jeremia 17: 21-22. Ik moest ook denken aan de woorden uit Jesaja 55: ‘Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.’ Want naast het verhandelen van allerlei waar, was er tijdens onze bizarre bazaar ook plaats en tijd voor ontmoeting. Voor een goed gesprek. Voor kennismaking met gemeente en geloof. Dat gebeurde allemaal net om de hoek van de hoofdingang. Bij de diapresentatie.

Sterproject: Versterk de kerk in het Midden Oosten

Versterk kerk in midden oostenChristenen in het Midden-Oosten hebben altijd het gevoel gehad dat zij een roeping hebben. Zij willen aanwezig zijn in hun land, ze willen kunnen laten zien waarom Jezus naar de aarde gekomen is. Juist op de plek waar 2000 jaar geleden de kerk ontstond, ervaren christenen die roeping. In het Midden-Oosten zijn verschillende kerken, allemaal met hun eigen tradities. Maar in al die kerken vragen gelovigen zich vandaag de dag steeds vaker af of het echt hun roeping is om in het Midden-Oosten te blijven. Is het Gods wil dat ze leven onder onrechtvaardige regimes, dat ze hun kinderen zien sterven. Kunnen ze niet beter vertrekken? Hun overtuiging wordt steeds zwakker. Aan 2000 jaar christendom in het Midden-Oosten dreigt een einde te komen. Meer dan ooit hebben christenen in het Midden-Oosten steun nodig.

Tijdmachine

tijdmachineDe jeugddienst op zondag 30 oktober in De Morgenster wordt geleid door de heer W. Warnar uit Lisse. Wintertijd. Aan het begin van deze zondag draaien wij de klok een uur terug. Dat betekent een uur extra. Enkele jaren geleden zong de rapper Dio: ‘Had ik maar een tijdmachine’. Tijd, daar gaat het in deze jeugddienst over. We staan stil bij een bijzonder verhaal waarin God de tijd ‘verzet’. We hopen op een goed uur met elkaar.

Weerloos

jozef potifarZondag 23 oktober gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We gaan op deze zondag verder met de Jozefverhalen uit Genesis. Deze keer horen we hoe Jozef als slaaf te werk wordt gesteld in het huis van Potifar, hoofd van farao’s veiligheidsdienst. Daar heeft Jozef, dankzij zijn inzet, al snel een bevoorrechte positie, maar hij blijft een slaaf. Dat merkt hij als de vrouw van Potifar een oogje op hem laat vallen. Seksueel misbruik dient zich aan. Het kwam toen al voor en het is nog aan de orde van de dag. Overal waar mensen macht hebben en anderen weerloos zijn, dreigt het gevaar van machtsmisbruik. Maar waar is God in dit verhaal? Het thema: Weerloos.


Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Pianist: Mark Kuntz
Solist: John Peter Kuntz
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • v.:onze hulp is in de naam van de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 138:1 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 793: 1 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 39, 1-20
 • Zingen: Lied 1001
 • Uitleg en verkondiging: Huis-met-de-kooi
 • Zingen: Lied 168 (met John-Peter en Mark Kuntz)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 993
 • Zegen

Op weg naar Kerk 2025

Kerk 2025Op maandag 31 oktober begint het Lutherjaar. Daarin herdenken we gedurende twaalf maanden een van de meest beslissende acties voor het protestantisme. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther het met 95 stellingen opnam tegen het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Niet met het doel met die kerk te breken, wél om de leer van het machtige Rome vrij te maken van allerlei aangroei die de boodschap van het Evangelie in de weg stond.

De onvoorzienigheid

jozef in de putIn De Morgenster gaat zondag 16 oktober ds. Piet van Die voor. De verhalen over Jozef staan deze weken centraal in de kindernevendienst. Prachtige verhalen! Daarom lezen we ze ook in de hoofddienst. Ze vertellen over het spoor van Gods invloed dat aanwezig is in de donkere geschiedenis die mensen vaak schrijven. ‘Voorzienigheid’ wordt dat vaak genoemd, maar naar mijn mening is er geen voorzienigheid zonder een mate van ‘onvoorzienigheid’. Dat is eigenlijk geen goed woord, maar ik heb geen beter. Ik bedoel ermee dat het bestaan ook grillig is en onvoorspelbaar. We lezen in deze dienst van Schrift en Tafel: Genesis 37: 12-28. Het thema: De onvoorzienigheid.