bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum Omschrijving Aanvang
zo 26/3 Bijeenkomst vrijwilligers 11.30 uur
ma 27/3 Ontmoetingsavond in De Palm 19.30 uur
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (twintigers). ds. Piet van Die, MK 20.00 uur

Agenda in De Morgenster

Datum Omschrijving Aanvang
di 28/3 Kerkenraad 20.00 uur
do 30/3 Vorming&Toerusting: Geloof delen (voor twintigers), Piet van Die, MK 20.00 uur

Achter de rug, uit de wind

schuilplaatsZondagmorgen 16 oktober gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. In Psalm 91 lezen we dat bij God een schuilplaats is. Hoe moeten we dat zien? De Psalm somt heel wat dingen op en het lijkt er haast op dat je in de schuilplaats van God onkwetsbaar bent. Niet te raken voor en door het kwaad. Dat strookt niet met de werkelijkheid. Of wel? Daarover hoop ik met u na te denken.

De vreemdeling in ons midden

vluchtelingenstroomHet is fijn om weer een keer te mogen voorgaan in De Morgenster en dan ook nog in deze bijzondere dienst. Want het is de ‘buitenlandzondag’ waarin aandacht besteed wordt aan de contacten met kerken over de grens: Nerkewitz (tegenwoordig Kirchspiel Vierzehnheiligen) in Duitsland, Ryn in Polen en Bubazi en Nyakabuye in Rwanda. Dit jaar is het thema ‘De vreemdeling in ons midden’, mede vanwege de enorme vluchtelingenstromen onder andere naar Europa. In deze dienst lezen we met elkaar Matteüs 25: 31-46 en klinkt Psalm 146. We bezinnen ons op wat vreemdelingschap betekent. We hopen op een zinvolle en feestelijke viering met elkaar.
Ds. Henk Makkinga

Het verhaal van je leven

jodendomWe spraken altijd over ‘Kerk en Israëlzondag’, maar die naam werkte meer en meer het misverstand in de hand dat het ging om de stáát Israël. Daarom heb ik het maar eens ‘Kerk en Jodendom’ genoemd. Dat dekt de lading misschien beter. Het gaat om de band van de kerk met het Jodendom wereldwijd. We volgen deze zondag het alternatieve rooster dat gaat over verhalen van Jacob en Jozef, stamvaders van het Joodse volk. We horen hoe Jacob na zijn vlucht bij oom Laban komt en verliefd wordt op een meisje. De preek zal een zogenaamde vertelpreek worden: stukjes Bijbeltekst met daar doorheen geweven uitleg en verkondiging.
Het thema: Het verhaal van je leven.

Uit de werkgroep eredienst van De Morgenster

Liederen voor jeugd en jongeren
Op 19 september ging de werkgroep eredienst van start met een eerste vergadering in het nieuwe seizoen. Al voordat bekend was dat dominee Annette naar een andere gemeente zou vertrekken, werd besproken dat de vergaderfrequentie wel wat minder kon, dat wil zeggen: vijf vergaderingen per seizoen. Steeds zal het thema “Liederen voor jeugd en jongeren” op de agenda komen omdat dit voor de werkgroep een min of meer onontgonnen gebied is, terwijl we daar wel veel belang aan hechten. Op de site: liedboek.nl/kinderliederen is hierover informatie te vinden

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Het Sterproject 2016/2017 staat in het teken van versterking van de kerk in het Midden Oosten. De kerk van Antiochië is de op een na grootste hulporganisatie in Syrië, die noodhulp geeft aan Syrische vluchtelingen. De Syrische christenen hebben onze materiele hulp nodig om te kunnen blijven helpen en ook voor de theologische opleiding voor Protestantse kerken in het Midden Oosten. Maar ook gebed en meeleven.

 

Ds. Henk Talsma in Bethlehemkerk

Zondag 9 okober gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Op deze zondag mag ik in Tollebeek voorgaan. Het is een soort ruildienst met ds. Ilonka Terlouw (u weet wel, van mijn bevestiging in mei). Deze had ik al geruild toen ik nog in Zwartsluis was. Die blijft dus staan. Gelukkig zijn ook wij voorzien. Collega ds. Henk Talsma hoopt in deze eredienst voor te gaan. Van harte welkom in deze dienst.

Blijf bewegen

vrouw van lot‘De vrouw van Lot keek achterom en veranderde in een zoutpilaar’ (Genesis 19:26). Een interessant personage in de Bijbel is altijd de vrouw van Lot. We kennen het verhaal: bij het overhaaste vertrek uit Sodom keek ze om en werd een zoutpilaar! Lot aarzelde aanvankelijk ook (zoveel beter was hij dus niet dan zijn vrouw), zijn dochters ook (Genesis 19:16), maar zij lieten zich lostrekken en werden gered - mevrouw Lot helaas niet. We moeten de vrouw van Lot maar niet veroordelen, want ga maar eens in de schoenen van Lot en zijn familie staan: ze hadden daar in Sodom een heel bestaan opgebouwd en moesten alles achterlaten, dat valt niet mee.

Belijden-is doen

belijdenisEen feestelijke dienst. Een bijzondere dienst. In deze eredienst hoopt een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen. Het is opbouwend voor de gemeente van Jezus Christus en voor ons persoonlijke geloof als mensen in het openbaar getuigen van hun geloof in God drie-enig. Ons geloof is met belijdenis doen niet voltooid, niet af. Eigenlijk begint het nu pas echt. Ik denk dat de meesten van ons zich daarin zullen herkennen. Daarom is het goed om met elkaar biddend en zegenend om hen heen te staan.

Filmpje: Mijn geloof belijden

Evenement Meet & Eat gaat niet door!

Door te weinig aanmeldingen hebben we moeten besluiten de avond Meet & Eat van de Morgenster niet door te laten gaan. Deze avond zal op een later moment opnieuw plaatsvinden. Wanneer hiervoor de datum bekend is dan laten we het zo snel mogelijk weten.

11 daagse rondreis naar Israël

20140520 161133Met gemeenteleden de Bethlehemkerk en De Morgenster willen we van maandag 15 mei t/m 25 mei 2017 opnieuw een groepsreis naar het Bijbelse land Israël organiseren. De reisorganisatie is in handen van Makor reizen te ‘s Hertogenbosch. Zij hebben in het verleden meerdere reizen naar Israël voor ons georganiseerd. Tijdens de rondreis kunt u rekenen op praktische en pastorale steun van Tineke van Noorloos (spreekt Hebreeuws, kerkrentmeester) en Yvonne Elderson (ouderling). Tijdens deze rondreis zullen we de beroemde Bijbelse plaatsen in Israël en de Palestijnse gebieden bezoeken maar ook een aantal ontmoetingen hebben met mensen en organisaties die zich daar inzetten voor de vrede.