bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Za. 22 juni Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
Ma. 24 juni Doopzitting 20:00 uur in de Palm
Wo. 26 juni Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Ma. 1 juli Vergadering Kerkrentmeesters 19:30 uur in de Palm
Wo. 3 juli Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 22/7 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
 
 

 

 

Bij de morgendienst van 21 juli in De Morgenster

Vanmorgen horen wij van twee vrouwen bij wie de harmonie ver te zoeken is. Wij hebben er in onze taal verschillende woorden voor: kwetsen, krenken, treiteren, verdriet doen. Van dit jennen en judassen kunnen wij allemaal wel voorbeelden noemen. Het pesten in werksituaties, op scholen en zelfs in verenigingen en kerken kun je het aantreffen. In de Tenachlezing staan de kinderloze Hanna en Peninna tegenover elkaar. De betekenis van de naam Hanna is zowel de ‘gracieuze’ als de ‘begenadigde’; Peninna betekent ‘vrouw met veel haar’ en de ‘hoekige’. Deze twee vrouwen van Elkana ervaren hoe hun echtgenoot de een boven de ander verkiest. Dat kan zonder gevolgen blijven …

Ds. Jan Esveldt.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

 

 

Overzicht jeugdwerk 2019 - 2020


Bij de dienst van 7 juli in de Bethlehemkerk

     Klaar voorde start... ?overstapdienst

Dat is het thema voor de dienst waarin een aantal tieners z\al overstappen. Het komt voor hen op een natuurlijk moment. Zij verlaten immers groep acht van de basisschool en zullen als eerstejaars beginnen op een nieuwe school, met nieuwe vormen, nieuwe vakken, nieuwe leerlingen, enzovoort. Een moment om in de kerk over te steppen van de kindernevendienst naar bijvoorbeeld 2Gether We Rock en naar de jeugdkerk PAKS. In deze dienst is er geen dopen, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld. De lezingen zijn 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3

Liturgie:

Bij de dienst van 23 juni in de Bethlehemkerk

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.De oogst is groot arbeiders te weinig

Thema: “De oogst is groot, arbeiders te weinig”

Hartelijk welkom!

 

 

 

Liturgie:

 

Bij de dienst van 9 juni in de Bethlehemkerk

Pinksteren !

heilie geestFeest van de Geest Dat vind ik een mooie uitdrukking. Ik ken de Geest niet door en door zoals de Geest mij en ons kent. De Geest van God doorwaait alles en iedereen. Komt tot in de verste uithoeken van het hart en verfrist de oude en diepste plooien van de ziel. Als ik aan de Geest van God denk, dan moet ik denken aan Genesis 1, waar de Geest boven de ongeordende, het woeste, het ongeschapene hangt. En als God dan gaat spreken, gaat de Geest scheppen, want Woord en Geest zijn één, Hoe gewelding moet dan zijn geweest! Dan zie ik bijna letterlijk wat Boudewijn de Groot in dat leid 'Eva' zingt:

Ik houd de wereld in mijn hand
Het glazen ei vol land en wolken
Ik zal de hemel gaan bevolken
Ik roep de varens uit het zand
Ik schud de apen uit mijn mouw
De spikkelpanters en de mieren
Het blauw konijn, de krabbeldieren
Ik strooi topaas, azuur en dauw
 
 
Natuurlijk weet ik wel dat blauwe komijnen er niet zijin, maar als God spreekt, behoort alles tot de mogelijkheden. Hij is een vrije Geest. Over het werk van de Geest gaan we nadenken.
Uiteraard, want het is Pinksteren. Waar zit de vreugde van de Geest nu ?
 
Thema: het feest kan beginnen, want de Geest is 'binnen'.
 
Liturgie:

 

Bij de dienst van 21 juli in de Bethlehemkerk

BK1907212

In deze eredienst hoopt ds. E. Schuddebeurs uit Houten voor te gaan.
THEMA:            ‘Concurrenten.’
Een ieder is van harte welkom.

Liturgie:

Bij de dienst van 14 juli in de Bethlehemkerk

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.
Thema: “De loopbaan van het geloof”

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Bij de dienst van 30 juni in de Bethlehemkerk

We vieren nogmaals het Pinksterfeest. Tenminste, zo zou je het kunnen zien. Het feest van de eerstelingen.belijdenis doen

In onze gemeente is het gebruikelijk dat, als er belijdeniscatechisanten zijn die belijdenis van hun geloof doen,  zij dit op het Pinksterfeest doen. Omdat niet iedereen uit de groep catechisanten daartoe in de gelegenheid was, hebben we het moment van belijdenis verplaatst naar deze zondag. Er zijn acht gemeenteleden die in deze dienst belijdenis van hun geloof willen afleggen. Elders in De Schakel treft u hun namen aan.

Het thema voor deze dienst is: Een volwassen geloof. We lezen daarbij 1 Korintiërs 2.

Maak - als het kan - ruimte in uw agenda en vier het feest met deze eerstelingen mee!

Hartelijk welkom in de eredienst.

 

Liturgie

 

Bij de dienst van 16 juni in de Bethlehemkerk

In verband met een studieweek in Roemenië heb ik deze dienst geruild met ds. Henk Talsma. Hij gaat vandaag voor in deze eredienst.trinitas

Het is deze zondag Trinitatis/ Zondag van de vervolgde kerk/ Vaderdag

en we lezen uit Hand. 12:1-19 en Ps. 56:4-5

Liturgie:

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Opwekking 331

 

Mozes de musical, een groot succes.

IMG 3483

Mozes op de berg Sinaï

IMG 3491

Applaus voor de spelers. Gewelding gedaan.