bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
vr 5 okt Bazaar  
za 6 okt Bazaar  
zo 7 okt Koffie drinken na de dienst In de Palm
ma 8 okt Vergadering diaconie 19:45 uur in de Palm
ma 8 okt Gezamelijke vergadering colleges van kerkrentmeesters IN de Morgenster Kerk
ma 8 okt Vergadering diaconie 20:00 uur in de Palm
di 9 okt Brede medewerkersvergadering 20:00 uur in de Palm
ma 15 okt Gebedskring 19:00 - 19:45 in de Palm
wo 17 okt Koffie met een 'oortje' Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers (ca. 10:00 uur)

- dinsdag 9 oktober Ds. Birke Rapp

- dinsdag 16 oktober Ds. Johan Duijster

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving  Aanvang  
vr 5/10 Aha, samen genieten 17.30 uur
ma 8/10  Vergadering college van kerkrentmeesters 19.00 uur
  Gezamenlijke vergadering van de colleges  20.00 uur
  van kerkrentmeesters  
di 9/10 Vergadering pastoraatgroep 19.30 uur
do 11/10 Tien geboden voor het milieuo.l.v. Marjolein Tiemens 19.30 uur
za 13/10 Orthodox Pasen:Leven van het Licht! 14.00 uur
  o.l.v. ds. Thea Bouwman  
Zaterdagmiddagconcert met Swynscop-trio 16.00 uur
  Zie ook: www.zmcpapendrecht.nl  
zo 14/10 Evensong 17.00 uur
ma 15/10 Vergadering moderamen 19.30 uur

Bij de morgendienst van 14 okt. in De Morgenster

Er zijn in het evangelie altijd van die teksten te vinden, die prikken en waar wij eigenlijk een beetje mee in onze maag zitten. De schriftlezing van vandaag, uit Marcus 10 vers 17-27 hoort er zeker bij. Het verhaal van de rijke jongeling die alles moet verkopen om Jezus te volgen. We horen, denk ik, allemaal de uitroep van de discipelen, die geschrokken roepen: Heer, wie kan daar aan voldoen? Ik wil mij vandaag ook aan dit verhaal wagen, wat zo goed aansluit bij de zoektocht van de moderne mens / gelovige, die alles zo goed onder controle lijkt te hebben en toch naar meer zoekt. Het thema: Zoektocht naar zekerheid.

Birke Rapp

Liturgie:

Het laatste filmpje

Het laatste filmpje over de Bazaar op 5/6 oktober.

 

 

27 oktober in De Morgenster

Analyse hoofdlijnen Enquete Liturgie & Eredienst

De werkgroep Liturgie en Eredienst heeft haar analyse en advies afgerond.visie

Meer info is hier te vinden

MiddagViering 14 oktober 2018 in De Morgenster

 Evensong.

Organist is Arie de Bruijn.
Muzikale medewerking van vocaal ensemble Cantica.
Collecte: ZWO.

Bij de dienst van 7 okt in de Bethlehemkerk

 

Onopgeefbaar verbonden met Israël.israelzondag

Op deze eerste zondag van oktober hoop ik aandacht te besteden aan Israëlzondag. Sinds 1949 heeft de Israëlzondag een plek op de kerkelijke agenda, als appèl om de blijvende verbondenheid met
het volk Israël levend te houden. Zonder de joodse wortels van het christelijk geloof verliest de christelijke gemeente haar identiteit. Israël is de moederschoot waaruit wij als christelijke gemeente voortkomen. Laten we ons daar in tijden van antisemitisme altijd bewust van blijven. Het thema: Onopgeefbaar verbonden met Israël.
Van harte welkom!
Henk Talsma

Bij de dienst van 30 sept in de Bethlehemkerk

Een weg te gaanEen weg om te gaan.

Na een jaar oefenen met een gewijzigde liturgie is onlangs besloten om er - op een enkele, kleine wijziging na - mee verder te gaan. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Bij de liturgie, bedoel ik. Wat is de waarde van de liturgie? Waar gaat het om, om wie gaat het in de liturgie? Kan liturgie in willekeurige vorm worden samengesteld of kent zij een logische opbouw? Als thema heb ik gekozen voor ‘Een weg om te gaan'.

Een van de lezingen is 1 Korintiërs 14:20-40.

Hartelijk welkom in deze dienst.

De nieuwe liturgie:

Buffet en Sing-in Creative 27 oktober in De Morgenster

Voor de tientjesactie van Kerk in Actie organiseren we als (ouders van) Creative een buffet en een sing-in.
Het buffet wordt een warm en koud wereldbuffet. Wil je alleen naar het buffet of de sing-in komen dan kan dat natuurlijk ook.
Datum:            zaterdag 27 oktober
Plaats:             De Morgenster
Tijd:                 Buffet: 18 uur
                        Sing-in: 19.30 uur
Kosten buffet:                          € 7,50
voor kinderen van 1-12 jaar:   € 5,00
 
Bij de sing-in wordt een collecte gehouden.
Na afloop is er koffie, thee en fris met gebak/cake.
 
Inschrijven voor het buffet kan tot 21 oktober bij Marian van den Bos:
Email: romabo33@gmail.com of telefoon: 078-6412326.
We gaan er een gezellige avond van maken en hopen op een mooie opbrengst voor arme gezinnen in Nederland en Rwanda.

Tot 27 oktober!

Vorming & Toerusting 2018 & 2019

Het nieuwe programma Vorming & Toerusting seizoen 2018 - 2019.

Het seizoen 2018-2019 biedt u weer een gevarieerd aanbod.

Naast de predikanten Birke Rvorming en toerustingapp, Johan Duijster en Piet van Die, verzorgen Jan Anne Bos, Konrad Jenner en Leo de Borst een flink aantal avonden/ochtenden.

Dit jaar opnieuw een bijdrage van Marc de Vries en drie films met nabespreking in samenwerking met de Ontmoetingskerk en de Havenkerk uit Alblasserdam (ds. Hans van Walsum).

Nu snel naar de beschrijvingen van de programmaonderdelen, waar u geïnformeerd wordt over de inhoud, data en tijdstippen ervan.

Wij rekenen op uw belangstelling!

Voor alle programmaonderdelen geldt: iedereen is welkom!

Meldt u zich alstublieft op tijd aan, dat wil zeggen: 14 dagen van tevoren!

Werkgroep MiddagVieringen

Groepswerk De Morgenster

Groepswerk Bethlehemkerk

Geschakeld Jeugdwerk

Werkgroepleden Vorming & Toerusting