bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving

Aanvang / Waar

 

Za. 17 aug Tuinonderhoud Vanaf 09:00 uur
Wo. 21 aug Koffie met een 'oortje' Vanf 10:00 uur in de Palm
Wo. 28 aug Koffie met een 'oortje' Vanaf 10:00 uur in de Palm
Zo. 1 sept Koffie drinken Na de dienst in de Palm
Ma. 2 sept Gebedsgroep 19:00 - 19:45 uur in de Palm
Wo. 4 sept Koffie met een 'oortje' Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 19/8 Vergadering moderamen 19.30 uur
ma 26/8 Vergadering diaconie 20.00 uur
di 27/8 Vergadering kerkenraad 20.00 uur
vr 30/8 Bezinningsmiddag kerkenraad 15.00 uur
di 3/9 Ouderenmiddag 15.00 uur
za 7/9 Presentatie reis Grieks Orthodox Pasen 2020 14.00 uur
  Spellenavond voor jong en oud 19.00 uur
 
 

 

 

Bij de morgendienst van 25 augustus in De Morgenster

 

 

 

 

 

De Bijbel biedt vele bronnen voor een spiritualiteit van de duurzaamheid – een vergeten hoofdstuk in de kerkelijke geschiedenis. Deze keer lezen wij het scheppingsverhaal uit Genesis 1. We horen hoe de dingen, de planten, de dieren en tenslotte de mensen worden gemaakt. Dan lijkt het alsof de mens de kroon is op de schepping. Zo is het eeuwenlang ook gezien. Het werd een vrijbrief om de schepping naar onze hand te zetten. Met ernstige gevolgen, zoals we steeds meer gaan inzien. Maar is de mens wel de kroon op de schepping? We moeten opnieuw leren lezen. Het thema: Een paleis in de tijd.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de dienst van 18 augustus in de Bethlehemkerk

We zitten nog volop in de vakantieperiode. Ik weet nog wel dat vroeger hiervoor een term gebezigd wed: komkomertijd.komkommertijd

Het wijst op schaarste, op armoede, op gebrek. Misschien moet ik daar praktisch-theologisch op ingaan.

Wellicht is het een thema op mee aan de slag te gaan: komkommertijd.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

 

Bij de dienst van 4 augustus in de Bethlehemkerk

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.
In deze dienst gaat ds. Rob Visser uit Rhenen voor.
Thema: Andere Tijden.

Na de dienst koffiedrinken!

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Bij de dienst van 21 juli in de Bethlehemkerk

BK1907212

In deze eredienst hoopt ds. E. Schuddebeurs uit Houten voor te gaan.
THEMA:            ‘Concurrenten.’
Een ieder is van harte welkom.

Liturgie:

Bij de dienst van 14 juli in de Bethlehemkerk

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.
Thema: “De loopbaan van het geloof”

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Bij de dienst van 25 augustus in de Bethlehemkerk

DSCN1314a

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.

Hartelijk welkom.

Thema: Jezus, de deur die openstaat.

Lezingen zijn uit: Jesaja 66:18-21 en Lucas 13:22-30.

 

 

Liturgie:

 

Bij de dienst van 11 augustus in de Bethlehemkerk

dopen

Er kwam een verzoek binnen of Deborah Cäcilla, dochter van Bram en Bianca 't Jong en zusje van Sarah, Boaz en Naomi op 11 augustus gedoopt kan worden, want dan is familie uit Oostenrijk over, waaronder de nicht Cäcillia.

U ziet al de overeenkomst: vernoemd naar ! Dus in de eredienst op deze zondag willen wij graag de doop bedienen aan Deborah Cäcillia.

Ik kijk er naar uit, want het blijft een wonder om Gods grote naam met die van kleine mensen te noemen en om te horen en zien dat hij zich verbindt met ons.

Het thema voor de dienst is:  De beste vader.

Liturgie:

 

Bij de dienst van 28 juli in de Bethlehemkerk

In deze dienst gaat ds. J. Aarnoudse uit Dordrecht voor.
Hartelijk welkom!
Liturgie:

Overzicht jeugdwerk 2019 - 2020


Bij de dienst van 7 juli in de Bethlehemkerk

     Klaar voorde start... ?overstapdienst

Dat is het thema voor de dienst waarin een aantal tieners z\al overstappen. Het komt voor hen op een natuurlijk moment. Zij verlaten immers groep acht van de basisschool en zullen als eerstejaars beginnen op een nieuwe school, met nieuwe vormen, nieuwe vakken, nieuwe leerlingen, enzovoort. Een moment om in de kerk over te steppen van de kindernevendienst naar bijvoorbeeld 2Gether We Rock en naar de jeugdkerk PAKS. In deze dienst is er geen dopen, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld. De lezingen zijn 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3

Liturgie: