Kerkdiensten met 30 kerkgangers

 

Nieuwe ontwikkelingen per 28 april....

In de persconferentie van de minister-president vorige week werden versoepelingen aangekondigd met ingang van 28 april. Deze zijn inmiddels doorgevoerd, maar als de trend negatiever wordt, zullen de versoepelingen weer worden teruggedraaid.
Eind vorige week kwam in de pers het bericht dat kerken en de minister van justitie en veiligheid het erover eens waren geworden dat kerkdiensten voor 30 bezoekers weer kunnen. De landelijke PKN paste het Corona-protocol daarop aan.

Inmiddels zijn we een week verder. De trend is niet gunstiger geworden, er is nog geen doorzettende daling van het aantal besmettingen en het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s schommelt. De vooruitzichten zijn op dit moment bepaald niet positief, ziekenhuizen dringen aan op een noodrem op de versoepelingen.

Wat betekent dat voor de diensten in De Morgenster?
Met regelmaat horen we dat diensten met kerkgangers steeds meer worden gemist.
Maar bij diverse gelegenheden was onze keus: niet alles wat mag moet.
En, meteen weer fysieke diensten houden en zo’n besluit na een week (of twee) weer moeten terugdraaien is helemaal ongewenst.

Het moderamen heeft overlegd en ook gesproken met onze deskundige Leo Roos.
We zijn tot het volgende besluit gekomen:

  • op zondag 02.05 nog geen kerkgangers, we hebben dan gastpredikant ds. Els Visser, en we vinden dit te kort dag voor de voorbereidingen,
  • vanaf zondag 09.05 zijn de diensten weer met 30 kerkgangers; bijwonen gaat weer door te reserveren, via de website; uiteraard blijven alle huisregels rond en in de dienst van kracht. Dit gaat natuurlijk alleen door als de versoepelingen vanuit de overheid blijven.

Voor de volledigheid: De dienst van 9 mei is een kinderdienst. Daarom zullen in deze dienst jonge gezinnen voorrang krijgen bij het reserveren. Verder wachten we al een tijd op de mogelijkheid kinderen te dopen. Nu dat weer kan willen we daar snel ruimte voor maken. In de dienst op Pinksteren is het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers.
Dat betekent dat in de eerstkomende diensten waarschijnlijk beperkt of geen plaats is voor ‘gewone’ gemeenteleden.

Zoals steeds: kijk voor de meest actuele informatie naar de website.

We rekenen op uw begrip en hopen met u op positieve ontwikkelingen, maar of de versoepelingen nu wel doorgaan of niet, we mogen door het vaccinatieprogramma toch wel aannemen dat het einde in zicht is. Tot die tijd:
  Ga met God, en hij zal met je zijn,
  tot wij weer elkaar ontmoeten,
  in zijn naam elkaar begroeten.
  Ga met God en hij zal met je zijn.

Gepubliceerd op: 25-04-2021

Kerkdiensten met 30 kerkgangers