Kerstpakketten

Ook dit jaar zijn zowel de diaconie van De Morgenster als de Bethlehemkerk van plan kerstpakketten uit te delen aan de minima die bij onze kerken bekend zijn.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om, zoals in voorgaande jaren gebruikelijk, goederen in te zamelen. We laten nu pakketten maken in een supermarkt. Daarom vragen wij aan u extra financiƫle ondersteuning om een mooi pakket te kunnen samenstellen.
Vanaf 8 november staat in beide kerken een collectebus waarin uw gift kan worden gedaan, maar overmaken kan natuurlijk ook:
- bankrekeningnummer diaconie Bethlehemkerk:
  NL03 INGB 0000 4452 93, o.v.v. gift kerstpakketten;
- bankrekeningnummer diaconie De Morgenster:
  NL19 TRIO 0254 7195 62, o.v.v. gift kerstpakketten.
Wij rekenen op uw steun.

De diaconieƫn van De Morgenster en de Bethlehemkerk.

Gepubliceerd op: 01-12-2020

Kerstpakketten