Stel je eens voor

Je wordt gevraagd om jezelf voor te stellen, iets over jezelf te vertellen. Een mooie kans om jezelf voor het voetlicht te brengen! Als Johannes de Doper die kans krijgt, maakt hij er geen gebruik van. Bij herhaling zegt hij wie hij niet is. Als hij toch wat concreter wordt, vertelt hij wel wat hij is, maar nog steeds niet wie. Johannes wijst van zich af, hij is (slechts) de wegbereider van de Messias. Opmerkelijk: Johannes is degene die ‘Ik ben niet’ zegt, terwijl Jezus verderop in het Johannesevangelie juist verschillende keren van zichzelf zal zeggen ‘Ik ben’. Zo stelt Hij zich voor. Dat is geen hoogmoed, maar zo brengt Hij heil, heelheid in een gebroken wereld. Hij zegt van zichzelf bijvoorbeeld: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ en dat vieren we deze morgen in het avondmaal.

De liturgische bloemschikking ( zie foto) :

Op de weg van recht en vrede

Ga mee  je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht, en niet voor een toeristisch tochtje. Een lagen zware tocht door een onherbergzaam land.
Johannes de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimstocht.
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus.
De  guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de Paaskaars, op weg naar het Licht

De dienst  begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

Gepubliceerd op: 08-12-2023

Stel je eens voor