Oekraïners in De Morgenster

Leiding: OKP
Datum: zaterdag 10 december 2022
Tijd: 16:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

Op zaterdagmiddag 10 december van 16.00 – 18.30 uur hopen we vluchtelingen uit Oekraïne te ontmoeten bij een gezamenlijke maaltijd.
Het OKP faciliteert dit samenzijn, dat plaatsvindt in de zalen van De Morgenster en verzorgd wordt door leden van diverse kerken.
Het jaarthema van de PKN is: “Aan tafel”, dat we nu concreet maken met deze bijzondere gasten: dames uit Oekraïne met hun kinderen.
Ds. Birke Rapp zal de maaltijd openen en afsluiten.

Marian Naafs.