Beroepingswerk

Door het vertrek van ds. Henk Talsma (31-12-2020) is een vacature ontstaan. Deze vacature wordt ingevuld door een kerkelijk werker (0,5 FTE).

De kerkenraad heeft unaniem de voorlopige benoeming voor een kerkelijk werker van de sollicitatiecommissie overgenomen. We zijn dankbaar en blij dat we de opengevallen plaats na het verterek van ds. Henk Talsma weer in kunnen vullen. Dhr. Ley Bodden (54), geboren in Maastricht, al vele jaren woonachtig in Nieuw - Lekkerland is voorlopig benoemd als kerkelijk werker (0,5 FTE) in de Bethlehemkerk. Dhr. Bodden is momenteel werkzaam (deeltijd) als geestelijk verzorger naast een parttime baan in het bedrijfsleven. Hij heeft ruime ervaring in het brede pastoraal werk, voorgaan tijdens diensten, verzorgen van catechese en pastorale begeleiding van gemeenteleden werkzaam in het pastoraat.  In 2019 heeft hij de functie van kerkelijk werker ook uitgevoerd in een PKN gemeente tijdens een vacature tijd voor een predikant.

 

 

Door het vertrek van ds. Johan Duijster per 31-05-2021 ontstaat een vacature voor een fulltime predikant. Alle relevante informatie over het beroepingswerk vindt u hieronder.

26 mrt 2021 Informatie over beroepingswerk III
28 febr 2021 Informatie over beroepingswerk II
5 febr 2021 Informatie over beroepingswerk I
   
   

Hebt u vragen over het beroepingswerk? Neem dan contact op met de scriba: scriba_bk@pknpapendrecht.nl